19 10 2010

Şiirlerim


Acem Güzeli

Gözlerin can yakır cemalin beni,
Çatma kaşlarını acem güzeli.
Mevla’m kudretinden yaratmış seni,
Çatma kaşlarını acem güzeli.

Sevip feth eyledi sevda mülkünü
Eller sitem etti çektin yükünü,
Sevdalılar söyler yanık türkünü,
Çatma kaşlarını acem güzeli.

Sevenler yalvarır ulu hünkara,
Sevdalık çekeni erdirdi kâra,
Veçhini göreni düşürdün zara
Çatma kaşlarını acem güzeli

Kula zer ar gelmez kulun merdinden
Seven anlar sevda çeken derdinden,
Bir gül güzel anlar bülbül virdinden,
Çatma kaşlarını acem güzeli.

Ferit BattalAcep Şu Feleğin Bana Kasti Ne

Acep şu feleğin bana kasti ne
Gün görmeden bu genç ömrümü çaldı
Sormuyor ki senin derdin asline
Gün vermeden bu genç ömrümü çaldı

Bir gönül dayanmaz elin kahrına
Seven kulak verir bülbül zarına
Ser vermek kolay, mı aşkın narına
Gün gelmeden bu genç ömrümü çaldı

Sevda ile bir seyranda tanıştık
Yandık aşk odunda kalpte barıştık
İkimizde çile çekip alıştık
Gül sermeden bu genç ömrümü çaldı

Âlemler içinde hakkı ararlar
Hakikat, ı hak ehlinden sorarlar
Destursuz bir canı bağda yorarlar
Gül dermeden bu genç ömrümü çaldı

Ferit BattalAç gönlündeki gülleri

Aç gönlündeki gülleri
Ser gidelim Habibime
Hakka yalvaran dilleri
Yor gidelim habibime

Kalp kalbi tanır beytinden
Göz gönlü arar kaydinden
Kalbe yaş gelir seydinden
Ver gidelim habibime

Ey gönül uykuya dalma
Nefsini havaya salma
Mecnun gibi çölde kalma
Var gidelim habibime

Yık benliğin sefa sürme
Günah defterini dürme
Elede kötülüğü görme
Der gidelim habibime

Dil hakka âşık olmalı
Seyda’dan sevda almalı
Maşuk kapısın çalmalı
Sor gidelim habibime

Ferit BattalAçacak güller lazım

Hazan vurunca güller dalıyla birlik solar
Bana mahşerde gonca açacak güller lazım
Beşeri güzellikler dal gibi birden solar
Mevla için gülleri seçecek güller lazım

Baksana bu diyarın debdebesi bitmiyor
Harabat ehli kula bunca nimet yetmiyor
Kuşlar kurda pay olmuş göç kervanı gitmiyor
Rıza için nefisten kaçacak güller lazım

Eğer bir kalp yanmazsa kor ateşle bükülür
Aşk ehlinin dilinden aşk nidası dökülür
İğne girmemiş kefen toprak ile sökülür
Şahadetle kabire göçecek güller lazım

Hüzün elle tutulmaz gönül sefayla bağlar
Ahret gülleri solmaz dal açar dosta ağlar
Cennette ki güzeller nur cemal için çağlar
Canana can vererek uçacak güller lazım

Ferit BattalAçma yaramı.

El çek tabip el çek açma yaramı
Mevla için yanan bir kul satılmaz
Aşk odundan kaçmak gönle çaremi
Aşka düşüp kanan bir can satılmaz

Yorgun düştüm kalbim nara atıldı
Aşk oduna bir kor daha katıldı
Sahipsiz bu gönlüm erken satıldı
Hakka adak olan kurban satılmaz

Kırk gün oldu kırklar dağı dumanlı
Zirvesi kar dolu göksü çimenli
Bir yar sevdim oda kırk bir kurbanlı
Tanesi ayrılmış harman satılmaz

Ölürsem kurban et dönme sevdadan
Kula fayda gelmez cansız mevtadan
Takdir emri gelir yüce Mevla’dan
Yardan cana gelen ferman satılmaz

Ferit BattalAf Eyle Beni Rahmân’ım

Af eyle beni Rahman’ım,
Zenbim ile geldim sana.
İhsan eyle ya Hallak’ım,
Zenbim ile geldim sana.

Etme bu canı sen bî-can,
Sana feda olsun bu can,
Elim açtım sana canan,
Zenbim ile geldim sana.

Ben mahlûkun,sensin Halik,
Emrindedir bütün varlık,
Ahrette verdirme darlık,
Zenbim ile geldim sana.

Sensin Rahim, sensin Halil,
Bana merhamet yâ Celil,
Günahım çok etme zelil,
Zenbim ile geldim sana.

Yolunda acizdir bu kul,
Sen eylersin beni bülbül,
Seni zikr eylesin bu dil,
Zenbim ile geldim sana.

Ferit BattalAffet

Nazlı yârim neden benden kaçarsın,
Bak halime affet beni sevdiğim.
Başka yâr mi sevdin sanki uçarsın,
Bak halime affet beni sevdiğim.

Güzelin sevdayla yücelir şanı
Çok erken unuttun yıktığın hanı,
Beni benden aldın yaktın bu canı,
Bak halime affet beni sevdiğim.

Dost bağına varmaz yaban el dölü
Yâr yâr diye solar bir sevda gülü,
Sevenle dost olur mecnunun çölü
Bak halime affet beni sevdiğim.

Ferit BattalAffet ALLAH'ım

Laleyle sümbül gibi, kök salmadık her yana,
Bizler beşer bir kuluz, bizi affet ALLAH’IM.
Senden bir elem gelmez, sen kıymazsın bir cana,
Bizler beşer bir kuluz, bizi affet ALLAH’IM.

Her şey emre tabidir, emri bilen yorulmaz,
Mutmain kalp olan kul, muhabbetten ayrılmaz,
İnkâr eden insana, iman nedir sorulmaz,
Bizler beşer bir kuluz bizi affet ALLAH’IM.

Gökyüzünde toplanan, bulutlar yere yağar,
Arı konar çiçeğe, balın özünü sağar,
Yağan yağmur ardından, nurlu bir güneş doğar,
Bizler beşer bir kuluz, bizi affet ALLAH’IM.

Ferit BattalAğla Gönül Ağla

Ağla gönül ağla durmadan ağla,
Hayale dalmanın zamanı değil.
Ağlayıp sineni aşk ile dağla,
Boş hayal kurmanın zamanı değil.

Sabr eyle cefada boşa çağlama,
feryatla ağlayıp kalbin dağlama,
Her gördüğün yüze gönül bağlama,
Hayale dalmanın zamanı değil.

Azrail eline yoktur bir çare,
Can tenden ayrılıp olur bîçare,
Ömür elde değil gider ne çare,
Boş hayal kurmanın zamanı değil.

İhtiyarlık gelir beden dağ olur
Dem dökmeyen gönlün gamı çok olur
Her geçen boş zaman ömre bağ olur,
Hayale dalmanın zamanı değil.

Ferit BattalAğladın mı can

Gül güle aşıktır bize yabancı,
Sende canan için ağladın mı can.
Ben gülle dost oldum sizlere hancı,
Sende aşk özünü bağladın mı can.

Aşıklarda aşkın yaşı görülmez
Her olur olmazın gülü derilmez,
Destur alınmayan bağa girilmez,
Sende bir kul kalbi dağladın mı can.

Miskin kullar yan gelerek yatıyor,
Dünyayı ahretle birlik satıyor,
İlmi yıkıp cehaleti atıyor,
Sende el gönlünü yağladın mı can.

Nankör kul görünce derdini sorma,
sevmediğin kulun bağına varma,
İlmin yoksa boşa kendini yorma,
Sende aşk odunda çağladın mı can.

Ferit BattalAğladın Mı Can

Gül güle âşıktır bize yabancı,
Sende canan için ağladın mı can.
Ben gülle dost oldum sizlere hancı,
Sende aşk özünü bağladın mı can.

Her olur olmazın gülü derilmez,
Destur alınmayan bağa girilmez,
Âşıklarda aşkın yaşı görülmez
Sende bir kul kalbi dağladın mı can.

Sevmediğin kulun bağına varma,
Nankör kul görünce derdini sorma,
İlmin yoksa boşa kendini yorma,
Sende aşk odunda çağladın mı can.

Miskin kullar yan gelerek yatıyor,
Dünyayı ahretle birlik satıyor,
İlmi yıkıp cehaleti atıyor,
Sende el gönlünü yağladın mı can.

Ferit BattalAğlama Gülüm

Dem döküp gam ile ağlama gülüm,
Gül yüzüne gülüp yıkarlar seni.
Sevenin kalbinde taht kur bülbülüm,
Gül yüzüne gülüp yakarlar seni

Başın dağlar gibi kaldır yüceye
Her an hakkı zikr koyma geceye,
Ak kefen dedirme kara peçeye
Gül yüzüne gülüp yıkarlar seni.

Dal derin deryaya tefekkür eyle,
Zaman çok derbeder ahiri böyle
Aç halin ahvalin Yezdan’a söyle,
Gül yüzüne gülüp yakarlar seni.

Ruhunu devirme narlı kumsala
Seveni sevdayla yüceltti Mevla
Vefasız bir kalpte dururumu ala
Gül yüzüne gülüp yakarlar seni.

Ferit BattalAğlar gezeriz

Kalbimiz aşk için yanıp kansa da
Bizler dem dökerek sızlar gezeriz
Bir can gül elinden bade sunsa da
Bizler yaş dökerek ağlar gezeriz

Kalp yanınca sevda toplanır özde
Güle aşık olan yaş toplar gözde
Hazreti Yusuf,un sabrı var bizde
Bizler dem dökerek sızlar gezeriz

Ak kefen üstüne kara bağlanmaz
Bir can yanmayınca yürek dağlamaz
Gözden yaş akmazsa sevda çağlamaz
Bizler yaş dökerek ağlar gezeriz

Kolay değil kalpte karayı seçmek
İdraki aşk ile kendinden geçmek
Mevla’m Mevlam diye kabir, e göçmek
Bizler dem dökerek sızlar gezeriz


Dost kalemden

İman ettik Hakk’a bulduk safayı,
Bizler aşk-u şevkle güler oynarız.
Boyandık nurlara, sildik karayı,
Aşkın şerbetinden içer doyarız.........necdet erdem

Ferit BattalAğlar Gezer

Gülden ayrı düşen bülbül,
Leyla gibi ağlar gezer.
Aşk bağında biten bir gül,
Al yeşili bağlar gezer.

Sevda nedir seven bilir,
Seven bir kul destur alır,
Kırık keşti gölde kalır,
Sel suyunda çağlar gezer.

Bülbül sözü gülden açar,
Seherde gül bağın seçer,
Varıp bir dergâha göçer,
Yüreğini dağlar gezer.

Yüksek olur karlı dağlar,
Sevda çeken yara bağlar,
Coşkun sular dertli çağlar,
Yâr yâr diye ağlar gezer.

Hakk’ın iksirin içmeyen,
İlim meclisin seçmeyen,
Varlık kapısın geçmeyen,
El gönlünü yağlar gezer.

Bir dosttan berat almayan,
Hücceti kavi kılmayan,
Mevlâ yoluna dalmayan,
Elin kolun bağlar gezer.


Dost Kalemden

Doğruyu! eğriye eğme.
Sakın, zülfü yâre değme.
İşte ilik işte düğme,
Kopuğunu düğler gezer... MUSTAFA KAYALI

Ferit BattalAğlar sevdiğim

El atıp kalbime yakma bu canı
Çok göz canan için çağlar sevdiğim
Çileyle bezettim yıktırma hanı
Çok göz canan için ağlar sevdiğim

Aşk dilinden anlar aşkın çırağı
Sevda çeken gönül görmez ırağı
Bir kalp kaynayınca olmaz durağı
Çok göz canan için çağlar sevdiğim

Kalpten gelir gözyaşının kaynağı
Şehveti aşk sanar gönlün kaypa, ğı
Adap nedir bilmez aşkın çaylağı
Çok göz canan için ağlar sevdiğim

Bağımı süsleyip dostlara böldüm
Güllere baş eğip dalında öldüm
Çağladı gözyaşım Leyla, ya güldüm
Çok göz canan için ağlar sevdiğim

Ferit BattalAğlayan benim

Bir mecnun misali çöllere dalıp,
Mürşit kapısında ağlayan benim.
Cefa ateşini gönlüme salıp,
Sevdayla kalbimi dağlayan benim.

Ne narım ne korum ne de bir Habeş,
Bir kalbin nurunu soldurmaz ateş,
Narın ateşini şenledir güneş,
Gözlerden yaş döküp çağlayan benim

Aşk elide yanan kulla kanarım
Nesnede zerrede yârı anarım,
Her geçen canlıya bade sunarım
Hak yoluna nefsi bağlayan benim

Hakka eğilen kul payını alır,
Hakikat yolunun adabın bilir,
Sevda çeken kalpten gözyaşı gelir,
Gören göze perde sağlayan benim

Ferit BattalAğlayan Bu Gönlüm Dinmiyor Kardeş

Genç yaşta gurbete düştüm düşeli,
Çağladı gözyaşım dinmiyor kardeş.
Yâd eller yurdunda piştim pişeli
Ağlayan bu gönlüm dinmiyor kardeş.

Yoksulluk artırdı gam ve acımı,
Çileler ağarttı bütün saçımı,
El ekmeği almir şu kalp sancımı,
Çağladı gözyaşım dinmiyor kardeş.

Bu gönlümü gam yüküyle süsledim,
Şu yanan kalbimi dertle besledim,
Çile çektim fakat dosta küsmedim,
Ağlayan bu gönlüm dinmiyor kardeş.

Cefayla pişmeyen bir gönül dardır,
Her işin ardında bir hayır vardır
Mazlumun sitemi bir intizardır,
Çağladı gözyaşım dinmiyor kardeş.

Ferit BattalAğlayanlar bir gün ebet gülecek

Ey başı belalım ey gonca gülüm
Ağlayanlar bir gün elbet gülecek
Ömürüm erken bitti ses verdi ölüm
Ağlayanlar bir gün ebet gülecek

Aç gözün dünyada sahibin tanı
Hak zikriyle coştur kırmızı kanı
Verene kurban et bu tatlı canı
Ağlayanlar bir gün elbet gülecek

Boş yere bayılma feryadın niçin
Dal derin deryaya sevinsin elçin
Gün zeval bulmadan yan Dil-dar için
Ağlayanlar bir gün ebet gülecek

Sevene yer göster göksün solunda
Çeşm, in pazar eyle hakkın yolunda
Bir gönül gül açar yârin kolunda
Ağlayanlar bir gün elbet gülecek

Ferit BattalAğlayıp Gezer

Sevda için ser ver ipte solanlar,
Canana can verir ağlayıp gezer.
Bir yârin aşkından mecnun olanlar,
Kalbini Sevdayla bağlayıp gezer.

Gül dikenle korur gülün harını,
Sevda çeken gönül bilir zarını,
Âşık kullar sever kalbin yarını
Canana can verir ağlayıp gezer.

Derin olur seven kulun yarası,
İflah etmez bir sevdanın karası,
Gönlü yakar mâh cemalin çırası,.
Kalbini Sevdayla bağlayıp gezer.Dost kalemden

İman ettik Hakk’a bulduk safayı,
Bizler aşk-u şevkle güler oynarız.
Boyandık nurlara, sildik karayı,
Aşkın şerbetinden içer doyarız.........necdet erdem
FERİT BATTAL

Ferit BattalAh Çekerek Yakma Beni

Mevla için yanan bülbül,
Ah çekerek yıkma beni.
Gül bağında solan bir gül
Ah çekerek yakma beni,

Derin gölde yüzen suna
Yaradan aşk verir cana,
Evlat için yanan ana,
Ah çekerek yıkma beni.

Kirpikten yaşlar süzülür,
Yâr seven yârla gezinir,
Takdir ezelden yazılır
Ah çekerek yakma beni,

Bir yar seven yürek yanar,
Yeşil ördek suya konar,
Gül bülbüle sevda sunar,
Ah çekerek yakma beni,

Seven gözden yaşlar çıkar
Çağlayınca yürek yakar,
Gün gelir,ki acı akar
Ah çekerek yıkma beni.

Ferit BattalAhsen Ahsen Uç Sen Gönül

Bülbül gibi yaralanma,
Ahsen Ahsen uç sen gönül.
Gülü görüp par elenme,
Ahsen Ahsen uç sen gönül.

Bülbül gülde dostu anar
Bir yâr seven yürek yanar,
Dertli olan yara kanar,
Ahsen Ahsen uç sen gönül.

Kuşlar dalda hay olurlar,
Hak yolunda say olurlar
Kullar nefse pay olurlar,
Ahsen Ahsen uç sen gönül.

Diken dalda gül harıdır,
Gonca güller sevdalıdır,
Bülbül gülün öz yarıdır,
Ahsen Ahsen uç sen gönül.

Dala bir gün vurgun gelir
Can veren Hak canın alır
Bülbül güzele can verir
Ahsen Ahsen uç sen gönül.

Ferit BattalAhu Gözlerin

Kirpikler hım hıma, kaşlar yay gibi,
Bu cana can verdi can ey gözlerin.
Cemalin ürüşan, doğan ay gibi
Bu cana can verdi can ey gözlerin.

Bir yar seven gönül yanar dolaşır
Seyyah gezer gonca gülle birleşir
Pehlivan olan kul nefsle güreşir,
Bu cana can verdi can ey gözlerin.

Cahil bir nâs ile girilmez söze
Ay güne aşıktır gece gündüze
Akmaya akmaya bulanır göze,
Bu cana can verdi can ey gözlerin.

Bir cemale meftun olan azar mı?
Celal kâsesini rafa düzer mi?
Celalden feyiz alan yalnız gezer mi?
Bu cana can verdi can ey gözlerin.

Ferit BattalAkıtma Gözümden Yaşı

Akıtma gözümden yaşı,
Yüzüne kurban olduğum.
Bağrıma bastırma taşı,
Sözüne kurban olduğum

Sen benim ilkbaharımsın,
Nurlar saçan seherimsin,
Hem sevdalım hem yârimsin,
Közüne kurban olduğum.

Kanatsız bülbül uçar mı?
Yâr seven yardan kaçar mı?
Sensiz bu ömür geçer mi?
Nazına kurban olduğum.

Hıfz et bu gönlümü yıkma,
Beni terk eyleyip yakma,
Günahkâr gömleği takma,
Özüne kurban olduğum.

Ferit BattalAklı Olan Düşünür

Görmez misin dünyada ay ile yıldızları,
Dağlar ile birleşen bu sınırsız düzleri,
Bahardan sonra gelen şu sımsıcak yazları,
……Aklı olan düşünür hakikate ulaşır,
……Hakikate ulaşan marifetle uğraşır.

Edep erkan bilenler yolda avare kalmaz,
Hakikate giren kul taşra yollara varmaz,
Nefse mağlup olan nas kendine hesap soramaz,
……Aklı olan düşünür hakikate ulaşır,
……Hakikate ulaşan marifetle uğraşır.

Marifete ulaşan hikmeti rehber kılar,
Hikmetten ders alanlar Mevla yolunda dalar,
Hak yoluna varanlar mahlukattan eder ar,
…..Aklı olan düşünür hakikate ulaşır,
…..Hakikate ulaşan marifetle uğraşır.

Kulun kalbi hoş olur dosttan gelen kuvvetle,
Tek emri cana bedel gönlüm doldu rahmetle,
Rahmeti verir Rabbim sefa değil külfetle,
…..Aklı olan düşünür hakikate ulaşır,
…...Hakikate ulaşan marifetle uğraşır.

Ferit BattalAl Aşığım Al Sazını Eline

Al aşığım al divanı eline,
Dertli dertli vur ki kanlar kaynasın.
Vur aşığım vur sazının teline,
Dertli dertli vur ki canlar oynasın.

Al sevdalım al sevdanı yanına,
Bir yad el girmesin gülün aynına,
Esen her rüzgarı alma koynuna,
Dertli dertli vur ki canlar kaynasın.

Ver aşığım gül ver Leyla eline,
Kalbi yakan türkü söyle gülüne,
Bir helal getirme saçın teline,
Dertli dertli vur ki kanlar oynasın.

Ferit BattalAl Ele Yâr Al Ele

Al ele yâr al ele,
Yanan gönlümü bile.
Ben seni candan sevdim,
Düşürme beni dile.

Ferit BattalAlana Sığın

Behey gönül ne gezersin dîvâne,
Seni hâlden hâle salana sığın.
Evini tanıyıp dön sen yuvane,
Kâinatı yıkıp kalana sığın.

Niçin salı verdin saçın zülfünü,
Ağrı dağı çekmez senin yükünü,
Yâr sana bırakmaz bunca mülkünü,
Cân verip de cânı alana sığın.

Zaman bazen yahşi bazen yamandır,
Yaman günü yahşi eden Mevlâ’mdır,
Hak yolunun dört bir yanı çimendir,
Mü’min kalplerinde kalana sığın.

Ferit BattalAldanıp Kanma

Her denilen lafı hak diyip kanma,
Bir kulun sözleri özde yok ise,
Dildeki lafları marifet sanma,
Bir kulun sözleri özde yok ise,

İlm-i hakikat’le hakkı seçmeli,
Eneyi bırakıp vardan geçmeli,
Hakikat babına gönül açmalı
Bir kulun sözleri özde yok ise.

Kıl ü kaldan geçip öze dönmeli,
Nefsin ayazından yaza dönmeli,
Mevla’nın aşkıyla köze dönmeli
Bir kulun sözleri özde yok ise,

Hakka varmak için hal ehli gerek,
Adap öğrenmeye yol ehli gerek,
Hakka kavuşmaya can ehli gerek,
Bir kulun sözleri özde yok ise,

Ferit BattalAldı Da Gitti

Gönlümde bir parça, aşk yeli vardı
Çile dalgaları, aldı da gitti
Zaten çilekeştim, bu kalbim dardı
Son sevdam gönlümü çaldı da, gitti

Gülü güle kattım bir tür kâr ile
Sarardı bu benzim ahu zar ile
Hakka boyun eğdim bir dil dar ile
Çile dalgaları, aldı da gitti

Sevenler sevdayı saklar bağrında
Dost dostu ağlatmaz gülün bağında
Bir güle can verdim gençlik çağında
Son sevdam gönlümü çaldı da, gitti

Ben kendi elimle kabrimi kazdım
Bazen mecnun olup nefsimle azdım
Bir çift söze kanıp yar ismin yazdım
Çile dalgaları, aldı da gitti

Ferit BattalAlemi Yıldırmış Hüsn ü Ziyası (Münasiptir)

Alemi yıldırmış hüsnün ziyası,
O elvan yanağa gül minasiptir.
Mahın on beşine benzir simasi,
O billur yanağa hal münasiptir.

Seni gören aşık böylece över,
Tamam bir busesi bin altın değer,
Kırk örgü saçların topuklar döver,
O sırma saçlara tel münasiptir.

Çok çektirdin bana âh ile zarı,
Ne güzel yaratmış Cenab-ı Bari,
Bin beş yüz altına elmas kemeri,
Zernişan kemere bel münasiptir.

Ne ararsız bilmem yolcu yolunda,
Vala gitti baştan kimler belinde,
Hayıf kalmış bir kadirsiz elinde,
Sana İrşad gibi kul münasiptir.

İrşadi Baba

Ferit BattalAlın Yazımda

Gönlüm hazan oldu yaprağım soldu,
Bir sen değişmedin alınyazımda.
Saçlarım ağardı göz yaşım doldu,
Bir sen değişmedin alın yazımda.

Açmadı laleler bir yaz boyunca,
Tek bir kalp kırmadım ruhen doyunca,
Kıvrıldı bu tenim güllerim gonca,
Bir sen değişmedin alınyazımda.

Yâr deyip ismini cihana övdüm,
Yari dilde değil kalbimle övdüm
Yârdan ayrılınca dizimi dövdüm,
Bir sen değişmedin alınyazımda.

Ferit BattalAlim Hakk'ı Bulur Amma

Hak kuluna hışım eylemez kul kendi düşer cefaya,
Nefsin seni dinler amma, Hak’la coşan dil olursa
Her an zikir eyle Mevla’yı atma kendini sefaya,
Daim yüzün güler amma, göz yaşların sel olursa.

Uyma nefse atar seni ummadığın bir cefaya
Verilenin şükrünü bil salma kendini sefaya
Umudu kesme Mevla’dan bağla kalbini esmaya,
Her kul sözü dinler amma gülde öten dil olursa.

Kulağını ver özüne kendi nefsini hoş görme,
Kullara doğruyu söyle bir aybın özünü sorma,
Bir canda noksan görürsen ört aybını yüze vurma,
Ağlayan kul güler amma,göz yaşları sel olursa

Hakka bağla can özünü yaprak gibi solup bitme,
İlimle kendine yön ver cehalette ısrar etme,
Cahil sana yön verirse cehlin emri üzre gitme,
Bir kul hakkı bulur amma, hak hak diyen dil olursa

Ferit BattalAllah aşkına

Doldur sofi doldur bir kadeh bade
Doldur ver içeyim Allah aşkına
Seven sevdiğini ser eyler yade
Doldur ver içeyim Allah aşkına

Sofinin saflığı tevhit doludur
Göne gülşan olan zikir kuludur
Canana can vermek aşkın yoludur
Doldur ver içeyim Allah aşkına

Aşk ehlinin aşktan göz yaşı çağlar
Gül seven bülbüle muhabbet bağlar
Sevenin ahına dayanmaz dağlar
Doldur ver içeyim Allah aşkına

Haramdan kaçan kul çit çekmez yola
Muhabbet dolan kalp devrilmez pula
Aşığın badesi mubahtır kula
Doldur ver içeyim Allah aşkına
Yade.......Farsça

Hâtıra.

Ferit BattalALLAH Aşkına

Doldur sofi doldur bu kalbim karda
Doldur ver içeyim Allah aşkına
Seven sevdiğini bırakmaz darda
Doldur ver içeyim Allah aşkına

Sofinin saflığı tevhit doludur
Gönlü gül şan olan zikir kuludur
Canana can vermek aşkın yoludur
Doldur ver içeyim Allah aşkına

Aşk ehlinin aşktan göz yaşı çağlar
Gül seven bülbüle muhabbet bağlar
Sevenin ahına dayanmaz dağlar
Doldur ver içeyim Allah aşkına

Haramdan kaçan kul çit çekmez yola
Muhabbet dolan kalp devrilmez pula
Aşığın badesi mubahtır kula
Doldur ver içeyim Allah aşkına
Yade.......Farsça

Hâtıra.

Ferit BattalAllah De Sen

Bu dünyada kalmaz malın,
Zikir et Allah Allah de sen.
Verme yele bütün anın,
Zikir et Allah Allah de sen.

Gözlerini ıslat ağla,
Coşkun sular gibi çağla,
Canana canını bağla,
Zikir et Allah Allah de sen.

Oku öğren Hak kelâmı,
Tefekkür et bu âlemi,
Özünden kesme selamı,
Zikir et Allah Allah de sen.

İlminle sen mağrur olma,
Şeytanı bil Enis kılma,
Gafil olup şerre dalma,
Zikir et Allah Allah de sen.

Huzurla oku Kuran’ı,
Ruhen kabul et mihmanı,
Zay eyleme bütün anı,
Zikir et Allah Allah de sen.

Uyanık ol habda kalma,
Nefse uyup hisse dalma,
Hakka kul ol ruhun yorma,
Zikir et Allah Allah de sen.

Ferit BattalAllah Der

Yapraklar yeşerip güller açınca,
Bülbüller dallara konar Allah der.
Mevla’yı seven kul aşkı seçince,
Yâr âşıkıy,la dolar yanar Allah der.

Bir yâr seven güzel kendinden geçer,
Virane yerleri baykuşlar seçer,
Adabı bilen kul bol Kevser içer
Aşığın aşkıyla kanar Allah der

Kul olan kulluğun özünü yaşar,
Şerden elin çeker hayıra koşar,
Ruh şeyda olunca çağlayıp coşar,
Aşk ehli aşkını anar ALLAH der.

Ferit BattalAllah Deyu

Canan için koşan canlar,
Yaşar Allah Allah deyu,
Şah damardan akan kanlar,
Coşar Allah Allah deyu,

Hakkı, tespih eder bağlar
Nehirler hu diye çağlar,
Mevla’yı zikr eder dağlar,
Yaşar Allah Allah deyu

Dört anasır birlik yaşar,
Bulutlar semada coşar,
Çağlayarak arza düşer,
Coşar Allah Allah deyu

İnanan hakka baş eyer
Bütün mahlûkatı sever
Her zaman nefsini döver
Yaşar Allah Allah deyu

Ferit BattalAllaha Yalvar

Mevlayı zikr edip gönlünü bezet
Yatma gecelerde Allaha yalvar,
Aşk badesi nuş et kalbini düzelt,
Yatma seher vakti Allaha yalvar.

Hak Ha diye hak emrini duyarak,
Hak emrine riza için uyarak,
Mevlanın nuruyla kalbi yuyarak,
Yatma gecelerde Allaha yalvar

Seherde er kalk kalbini düzelt,
Allah diye zikr et aşkını yücelt
Hakkın rızasını her yerde gözet,
Yatma seher vakti Allaha yalvar.

Her canın tüm işi Mevlaya ayan,
Mevlaya ram olup rahmete boyan
Emrine can verip erkenden uyan,
Yatma gecelerde Allaha yalvar

Çok uyuyup kalbe karayı vurma,
Gaflete dalarak kendini yorma,
Kendi kusurunu ellerden sorma,
Yatma seher vakti Allaha yalvar.

Ferit BattalAllı Turnam

Çok zamandır gözüm kaldı yollarda,
Allı turnam yârdan haber al da gel.
Yar cefaya düşmüş yaban ellerde,
Allı turnam yârdan haber al da gel.

Bizim elde doğan Leyla güzeldir,
Hazan vurup solan yeşil gazeldir,
Yâr aşkıyla yanan bir kalp özeldir,
Allı turnam yârdan haber al da gel.

Yarsız kalan bir kul yanlız boylanır,
Sevda türküleri yanık söylenir
Seven gönül başka yârdan huylanır,
Allı turnam yârdan haber al da gel.

Yâr aşk ile yanan bir can üzer mi?
Candan seven gönül yârdan bezer mi?
Kalbi yanan bir can dosta küser mi?
Allı turnam yârdan haber al da gel.

Ferit BattalAllı Turnam Yârdan Haber Al Da Gel

Çok zamandır gözüm kaldı yollarda,
Allı turnam yârdan haber al da gel.
Yar cefaya düşmüş yaban ellerde,
Allı turnam yârdan haber al da gel.

Hazan vurup solan yeşil gazeldir,
Yâr aşkıyla yanan bir kalp özeldir,
Bizim elde doğan Leyla güzeldir,
Allı turnam yârdan haber al da gel.

Seven gönül başka yârdan huylanır,
Sevda türküleri yanık söylenir
Yarsız kalan bir kalp yanlız boylanır,
Allı turnam yârdan haber al da gel.

Candan seven gönül yârdan bezer mi?
Yâr aşk ile yanan bir can üzer mi?
Kalbi yanan bir can dosta küser mi?
Allı turnam yârdan haber al da gel.

l

Ferit BattalAlma Benim Âhım Yakar

Ben bir yaralı ceylanım,
Alma benim ahım yakar.
Dertli akan bir sayhanım,
Alma benim ahım yakar.

Hu çektikçe han yıkarım,
Ilgın görme sert akarım,
Boynuna zincir takarım,
Alma benim ahım yakar.

Dertliyim nefsin elinden,
Çok çile çektim yelinden,
Neşteri aldım gülümden,
Alma benim ahım yakar.

Canlıyım cambaz değil em,
Kemalsiz gammaz değil em,
Sel gibi yan gaz değil em,
Alma benim ahım yakar.

Sanma Tevhidi sen bî-can,
Sahibim var canda canan,
Hak rehberim yüce Kur’ân,
Alma benim ahım yakar.

Ferit BattalAmenna

Ey rahmeten lil âlemin,
Biz sana yandık amenna.
Bu can kulundur ma'lumun,
Biz sana kandık amenna.

Mümin zikr eyler ismini,
Ruhen tasdık ettik seni,
Her canlının sonu fani,
Biz sana kandık amenna.

Şehide kefen sarılmaz,
Zikirsiz Hakk'a varılmaz,
Allah diyen kalp yorulmaz,
Biz sana yandık amenna.

Verme cefayı bu cana,
Tevhitle geldik imana,
Bu canım kurbandır sana,
Biz sana kandık amenna.

Ferit BattalAmin

Ey yüceler yücesi sana elimi açtım
Âmin diyen dillerin duasını kabul et
Sen bana kulum dedin bense emrinden kaçtım
Âmin diyen dillerin duasını kabul et

El açan dilencidir dileğimi çevirme
Nefs eline düşürüp bu gönlüme tav verme
Ben bir aciz kulunum beni yâda devirme
Âmin diyen dillerin duasını kabul et

Ene diyen bir nefis gaflet nehrinde yüzer
Yaş yetmişe varınca bır can canından bezer
Aşığın divanesi her, an maşukla gezer
Âmin diyen dillerin duasını kabul et-

Beni bana bırakma benliğimi azat et
Sana boyun bükene merhamet et rahmet et
Sen haliksın Allahım mahlûkuna merhamet
Âmin diyen dillerin duasını kabul et

Ferit BattalAmman ALLAH'ım Aman /SEN KORU

Vatanımın üstünde kara bulut dönüyor,
Amân Allah’ım amân sen koru devletimi.
Gönüllerdeki sevgi bir mum gibi sönüyor,
Amân Allah’ım amân sen koru milletimi.

Yüzlerde tebessüm yok sanki bu nâs derbeder,
Bir muhabbet yeriydi gönüller doldu keder,
Rezalet arşa vardı millet çok çekti yeter,
Amân Allah’ım amân sen koru devletimi.

Maddeler ilâh oldu bazı fertler gözünde,
Derin bir üzüntü var insânların yüzünde,
Bir ıstırap hissi var milletimin özünde,
Amân Allah’ım amân sen koru devletimi.

Mukaddes değerlere pek önem verilmiyor,
Dört bir yanda tuzak var hiç biri görülmüyor,
Bu gidişin önüne bir engel gerilmiyor,
Amân Allah’ım amân sen koru devletimi.

Mübahlar harâm oldu harâmlar sanki mübah,
Gündüzler gece oldu gecelerse bir sabah,
Bu güzel milletimin kalpleri doldu veba,
Amân Allah’ım amân sen koru milletimi.

Ferit BattalAna

Yüzümün gülmesi senin dilinde,
İstersen bu canı vereyim ana.
Rızayı kazanmak senin elinde,
Öl de sen yolunda öleyim ana.

Anam diye gözden yaşı dökeydim,
Dizinin dibinde boyun bükeydim,
Ayağa giydiğin meshi çekeydim,
Rızayı duanla bulayım ana.

Ananın yoluna bir baş serilir,
Ah çekerse ana evlat delirir,
Ana rızasına bin can verilir,
İste sen bu canı vereyim ana.

Rızayı almadan Hakk'a varılmaz,
Anayı sevene sual sorulmaz,
Yâr bulunur amma ana bulunmaz,
Sen dile cennete gireyim ana.

Ferit BattalAnadolu'm

Bülbül boynun bükmüş kafeste, yorğun
Son derdin derdimdir ah ana dolum,
Laleler sararmış güller hep solğun,
Son derdin derdimdir vay güneydoğum.

Her yanın gül dolu gülle yaşardın
Bülbülle dost olup aşkta coşardın,
Gülün sevdasıyla arza taşardın,
Son derdin derdimdir ah ana dolum,

Bir sevda önüne geçmez gül yurdu
Kul senin sevdanla duman olurdu,
Sevdalı aşkıyla bir yâr bulurdu,
Son derdin derdimdir vay güneydoğum.

Dağların çakalın elinde kaldı
Çakallar her yana yavruyu saldı
Ebedi dostların uykuya daldı
Son derdin derdimdir ah ana dolum,

Ferit BattalAnam

Yüzümün gülmesi senin dilinde,
Öl de sen yolunda ölürüm ana.
Rızayı kazanmak senin elinde,
Öl de sen yolunda ölürüm ana.

Dizinin dibinde boyun bükeydim,
Anam diye gözden yaşlar dökeydim,
Ayağa giydiğin mesi çekeydim,
Öl de sen yolunda ölürüm ana.

Ah çekerse ana evlat delirir,
Ana rızasına bin can verilir,
Ananın yoluna bin baş serilir,
Öl de sen yolunda öleyim ana.

Anayı sevene sual sorulmaz,
Rızayı almadan hakka varılmaz,
Yâr bulunur amma ana bulunmaz,
Öl de sen yolunda ölürüm ana.

Anam

Kınayı yakma anam,
Kalbimi yıkma anam.
Ben bir güzeli sevdim,
Başka yâr bakma anam.

Yârimi bağda gördüm,
Bu canı ona verdim,
Canan için can serdim
Kınayı yakma anam.

Ömür erken bitiyor,
O yâr elden gidiyor,
Sevdâm câna yetiyor,
Başka yâr bakma anam.

Yüzünü görüp yandım,
Mâh cemâlina kandım,
Aşka düştüm dağlandım,
Kınayı yakma anam.

Yârim ince bellidir,
Sanki dudu dillidir,
O yâr Bayburt gülüdür,
Kalbimi yakma anam.

Ferit BattalAnlat sen

Hak yolundan kaçan olur virane
Var git halin hak dostuna anlat sen
Yar aşkıyla yanan olmaz divane
Var git halin hak dostuna anlat sen

Seven gönül sevdalıdan öç almaz
Yar bağında biten güller kocalmaz
Aşka düşen bir kalp elden güç almaz
Var git halim hak dostuna anlat sen

Sam yeli vurunca sararır bağlar
Cananın ahinden yıkılır dağlar
Canana can veren durmadan ağlar
Var git halin hak dostuna anlat sen

Yarsız geçen bir nefesi neyleyim
Hep ağladım hiç gülmedim böyleyim
Senden başka sırrım kime söyleyim
Var git hali hak dostuna anlat sen

Ferit BattalAra Kendinde

Ne ararsın be hey gönül,
Ara kendinde kendin,de.
Azrail alir cânları,
Sıra kendinde kendin,de.

Vaktini sen boşa verme,
Bağda dikenleri derme,
Elde kötülüğü görme,
Tara kendinde kendin,de.

Cân veren Hakk cânın alır,
İhtiyarlık sere gelir,
Kara toprak yerin olur,
Yara kendinde kendin,de.

Miskin gönül sen neylersin,
Nefsine hizmet eylersin,
Dertliye dâva söylersin,
Sar’a kendinde kendin,de.

Ferit BattalArtık Seni Sevmirem

Bu kalbime hırs düştü söz tutmadın yalancı,
Var git şimdi yanımdan artık seni sevmirem.
Gönlün başka gül seçti bana oldun yabancı,
Var git şimdi yanımdan artık seni sevmirem.

Dağıtmışsın perçemi zülfün telini tara,
Ben zaten dertli kulum benim bu bahtım kara,
Dünyanın sonu değil çek git başka yâr ara,
Var git şimdi yanımdan artık seni sevmirem.

Sen benim sırdaşımdın sırrımı ele açtın,
Ben sana yâr dedikçe sen başka bir gül seçtin,
Bir gülle dost olunca sanki kendinden geçtin,
Var git şimdi yanımdan artık seni sevmirem.

Vurma sevdiğim vurma dert çekip kaçan benim,
Tek bir güle aşığım bu candan geçen benin,
Sen bir yaban gül oldun sırları saçan benim,
Var git şimdi yanımdan artık seni sevmirem.

Ferit BattalArtık seni sevmirem …yeni

Bu kalbime hırs düştü söz tutmadın yalancı,
Var git şimdi yanımdan artık seni sevmirem.
Gönlüm başka gül seçti bana oldun yabancı,
Var git şimdi yanımdan artık seni sevmirem.

Dağıtmışsın perçemi zülfün telini tara,
Ben zaten dertli kulum benim bu bahtım kara,
Dünyanın sonu değil çek git başka yâr ara,
Var git şimdi yanımdan artık seni sevmirem.

Ben sana yâr dedikçe sen başka bir gül seçtin,
Sen benim sırdaşımdın sırrımı ele açtın,
Güzelle dost olunca sanki kendinden geçtin,
Var git şimdi yanımdan artık seni sevmirem.

Vurma sevdiğim vurma dert çekip kaçan benim,
Sen bir yaban gül oldun sırları saçan benim,
Tek bir güle aşığım bu candan geçen benin,
Var git şimdi yanımdan artık seni sevmirem.

Ferit BattalAşıklar Hep Zara Dalmış

Aşıklar hep ğama dalmış,
Miskin kullar kârda gönül.
Gül yolunu diken sarmış,
Sevdalılar darda gönül.

Kullar düştü mal hayına,
Müminler geldi oyuna
Devleti soyan soyana,
Müslümanlar zorda gönül.

İman kalpte değil dilde,
Merhamet kalmadı eld
Rey ha olmaz suni gülde,
Bu nas bu an korda gönül.

Nefsim uyan gafil olma,
Uyanık ol habda kalma,
Dünya hava sına dalma,
İnananlar kârda gönül.

Ferit BattalAşk odunda yak beni.

Ateş olmayan evde duman bacadan çıkmaz
Gel eyleme sevdiğim aşk odunda yak beni
Mevla’m emir vermezse bu gönlümü el yıkmaz
Gel eyleme sevdiğim aşk odunda yak beni

Ben oyara yar bana sanki ezelden vurgun
Hazan vurdu dalıma yapraklarım tüm solgun
Yarsız yüzüm gülse,de bedenim ruhum yorgun
Gel eyleme sevdiğim aşk odunda yak beni

Kaldım kar ve borana hayatım ilmek ilmek
En güzel sevda ise aşkını canda bilmek
Yandığı can uğruna gözlerden yaşı silmek
Gel eyleme sevdiğim aşk odunda yak beni

Gülü koruyan diken gülün dalında biter
Kara sevda çekmesi inan ki dertten beter
Gönülde yanan yaşlar gözden sızarak gider
Gel eyleme sevdiğim aşk odunda yak beni

Ferit BattalAşk Ateşi Dağlamadan Kalbimi

Aşk ateşi dağlamadan gönlümü
Göz yaşlarım sel olmadan gel gülüm.
Sana feda ettim bütün ömrümü
Sevdan bana el olmadan gel gülüm.

Her kul sever soylu olan yosmayı,
Unuttun mu su aldığın çeşmeyi,
Ben yiyemem sensiz bir tek ekmeyi
Göz yaşlarım sel olmadan gel gülüm.

Gonca gül solsa da bir güzel solmaz
Sevdasız dilberden bir hayır gelmez,
Gönül yarasının merhemi olmaz,
Sevdan bana el olmadan gel gülüm.

Ferit BattalAşk beni benden alsın

Ey gönlümün sevdası kalbimi yak dur akma
Beni bir aşka at ki aşk beni derde salsın
Ey yüceler yücesi beni bana bırakma
Beni bir aşka sal ki aşk beni benden alsın

Her şey yaman gül yahşi güzeller gülü seçer
Mevla, ya yanan bir kalp kendi canından geçer
Sevda çekmeyen gönül başka diyara göçer
Beni bir aşka at ki ki aşk beni benden alsın

Beni bana bırakma nurun yaksın bu teni
Bir cemali aratma ruhum arıyor seni
Beni benliğe atma dertler soldurur beni
Beni bir aşka sal ki aşk beni derde salsın

Yüce dağın zirvesi his değil duman olur
Dertle yanan bir gönül dar değil uman olur
Bir kalp aşkla yanınca canana kurban olur
Beni bir aşka at ki aşk beni benden alsın

Ferit BattalAşkın Arşa Dayanmışsa

Bazı kul kalbi boş handır canda noksanı tara,
Eğer gönlün yaman ise ruhunu sultana ver sor
Aşkın arşa dayanmışsa kanda cananı ara,
Eğer gönlün yaman ise ruhunu sultana ser

Hakta hakikati ara kalpteki şüpheyi sil,
Her eşyada bir suret var ara suret’ini bil,
Dön yüzünü kıble gâha kalbini müzeyyen kıl,
Eğer gönlün yaman ise ruhunu sultana ser sor

Gönlünü Hakka bağlayıp şahadet getir yâra,
Bağla canı cananına eşyada hakkı ara,
Can bedenden ayrılınca pişman olursun sonra,
Eğer gönlün yaman ise ruhunu sultana ver sor

Ferit BattalAşkın gözü kör dediler sevdiğim

Aşkın gözü kör dediler sevdiğim

Gönlüm sevdi kalbim ikram bulalı
Aşkın gözü kör dediler sevdiğim
Ben sana aşk ile aşık olalı
Aşkın gözü kör dediler sevdiğim

Ben ta ezel bir sevdaya pey oldum
Aşka düştüm el dilinde hey oldum
Bir gül sevdim sevdam için hey oldum
Aşkın gözü kör dediler sevdiğim

Kararmış bir kalpten aşk yaşı gelmez
Göz görmezse gönül sevmeyi bilmez
Aşka kanan gözler göz yaşı silmez
Aşkın gözü kör dediler sevdiğim


Hey
• Gönül dönmek.
• Yaramaz gönüllü olmak.
• Korkak olmak.
Pey Farsça
• İz, işaret, nişan.
• Ard, arka, akab.

Ferit BattalAşkın Közünden Gelir

Yâre âşık olandan eksik olmaz öz yaşı,
Yâr için akan yaşlar kalbin özünden gelir.
Ölümde ayrılık var hasretlikte göz yaşı,
Yâr için akan yaşlar aşkın közünden gelir.

Aşk ehli ağlar amma yâr ağlasa söz olur,
Seven yâra gül demez gülün ömrü az olur,
Yârdan gelen bir ateş kalbe düşse köz olur,
Yâr için akan yaşlar aşkın gelir. Özünden

Bir kulu aşk yakarsa dağlar olur karyesi
Seherde hu çekenin çok hoş olur naresi
Yar yar diye yananın yarân olur çaresi,
Yâr için akan yaşlar kalbin közünden gelir.

Ferit BattalAt Bu Gam ve Tasayı

İlk gördüğüm gül rengin bir gazel gibi solmuş,
At bu gam ve tasayı sığın Mevla’ya kardeş.
Hüznün yüzünden belli gözlerine nemle dolmuş,
At bu gam ve tasayı sığın Mevla’ya kardeş,

El insana dil verir gönlünden közü almaz,
Kalbi Hakka bağlanan bir kul sararıp solmaz,
Gülden rey ha alınca bülbülde hiç ah kalmaz,
At bu gam ve tasayı sığın Mevla’ya kardeş.

Aklınla kalbe yol ver bağla gönlünü yara,
Ver aklını ilime kudreti özle tara,
Hıfz ettiğin ilimde lütuf ve hikmet ara,
At bu gam ve tasayı sığın Mevla’ya kardeş.

Derdine dert ekleme dertler öldürür seni,
Canana can verenin nura bürünür teni,
Aslı hayvan olanın asla değişmez geni,
At bu gam ve tasayı sığın Mevla’ya kardeş.

Ferit BattalAta Dizgin Vurmuşlar

Bu ne biçim yarışma bu ne biçim bir değer,
Ata dizgin vurmuşlar çulu etmişler eğer.
Değerler cebe dolmuş gerisi çıkar meğer,
………Hep yarışlar böyleyse vay haline kır atın.
………Kıratın bir suçu yok bakıcılar dor atın

Orda okuduklarım dize değil bir yorum,
Yazmayı bilmem amma yazılanı okurum,
Yamamayı dikmem fakat bir halıyı dokurum,
……..Hep yarışlar böyleyse vay haline kır atın.
……..Kıratın bir suçu yok bakıcılar dor atın

Girdim birin özüne her harfini okudum,
Baş harfinden başlayıp tüm harfleri dokudum,
İlmeyi kopuk buldum o noktaya lâ koydum,
…….Hep yarışlar böyleyse vay haline kır atın.
…….Kıratın bir suçu yok bakıcılar dor atın

Etme be can kardeşim paslı bıçak bileme,
Elini kalbine koy kuldan aman dileme,
Rüzgâr çok sert esince tozlu bir yol çileme,
…...Hep yarışlar böyleyse vay haline kır atın.
……Kıratın bir suçu yok bakıcılar dor atın

Cirit atmadım fakat atana puan verdim,
Şair değilim amma iştahla ekmek yedim,
Kalem tutmadım fakat tutana üstad dedim,
……Hep yarışlar böyleyse vay haline kır atın.
……Kıratın bir suçu yok bakıcılar dor atın

Ferit BattalAtamdan Beri

Al kanlar zikir edir şah damarlarda,
Güçlendik dimdik’iz Atamdan beri.
Şahlanır bayrağım ta semalarda,
Hür doğduk dimdik’iz Ademden beri.

Bir avuç toprağa bin can veririz,
Bu vatan uğruna her an ölürüz,
Bu elde yaşadık burda çürürüz,
Güçlendik dimdik’iz Atamdan beri.

Şehitler üstüne kefen sarılmaz,
Er oğlu erlere hesap sorulmaz,
Cepheden cepheye koşan yorulmaz
Güçlendik dimdik’iz Ademden beri.

Adilin vurduğu ipler yaysızdır
Vatana ihanet eden soysuzdur
Yahudi neslinin yüzü tüysüzdür
Hür doğduk dimdik’iz, Atamdan beri.

Ferit Battal


 

0
0
0
Yorum Yaz