07 10 2006

/9/2006/9/2006

/9/2006EBYATLAR 16 [Bu yazıyı izle]                       -35-        BEYİTİ  AĞLAR  BABAAğla  gönül  leylü  nihar  sen ağla.Gör ki  Allah  sana  ihsan  eylemiş.Dünyanın  gafsıymış  ol  Vehbi  Hayyat.Ol sultanı  sana  mürşit  eylemiş.                 Daha ne gamın var,ey  deli  gönül.                 Şeytanın  şerrinden  sen  oldun emin.                 Düşmanlardan  seni  gözler  ol  muin.                 Aman  mürşitlerim  gözleyin  beni.Kudret bir  makile  bir  kalem  vurmuş.Ağlayan  kul  bana aşıktır  demiş.Üç mürşit  gözlesin  ol  kulu  demiş.Aman  mürşitlerim  gözleyin  beni.               Yardım  eyle  bana  ey  ceddim  baba.               Çarkı  teslim  eylemişsin  sen  bana.               Çarkı  çevirende  yardım  et bana.               Aman  mürşitlerim gözleyin  beni.Vehbi  Hayyat  ile mürşit  olmuşuz.İki... Devamı

07 10 2006

/2006

/2006 BEYİTLER 20 [Bu yazıyı izle] -40 BEYT-İ  BAKİBABA Kün  deyu ben  kar  cihan  nuru  feyz  eden  güzel. Berk-i  hatibi  sineme  ta ezel  çakan  güzel.            Mürşidin  ruhuna  çaldın  hurşidin  nuri  hüda.           Nuru  feyz-ü  nur  mizaptan  sineme  çakan  güzel. Hüccet-i  bürhani  erdi sir  babından  şahına. Dah ki  kalil kesri  büka   kalbime  çakan  güzel.           “Yebkü  kesiyren”  buyurdu  kelamında  la yemut.           La yenamsın  nevmi  mevti sineme  çakan  güzel. Hel  eta  Suresi  geldi  düldüli  gül şanına. Düldül-i gülün  okunu  sineme  çakan  güzel.   Ruz  be ruz  erdim  ol  şahın  mihrabının  önüne. Deryasını  gösterip te  kalbimi  delen  güzel.                   Deryasını  tarif  etsem  cuş  eden  bizi kınar.                   Kahrı  kah hari  hafa-i  kalbime  çakan  güzel. “La taknatü  min rahmetillahi”  buyurdun  Hüda. İşte bu  sırrı le  dıhk-i kalbi  çakan  güzel.                  Hem  bilenle  bilmeyen  bir  olmaz  sen  dedin Hüda.                  “Hifaten... Devamı

07 10 2006

-42-

           -42-       BEYT-İ  AĞLARBABA Aslı  nefsini  bilmeyen. Sırrı  zamirin  bilemez. Nefs ile  zulmette  kalır. Allahını  ol  bilemez.            Aslı  nefis  hem  dört  şeydir.            Dördünde  küdretü  vardır.            İnsanı  bunlar  aldatır.            Rabbisini  ol  bilemez. Faniden  lezzeti  alan. Şeytana  yakayı  verir. Nefs-i  emmareye  varır. Rabbisini  ol  bilemez.            Nefsi  kula zimam  vurur.           Rabbisini  unutturur.           Sırrı  zamiri  örttürür.           Rabbisini  ol  bulamaz. Her kim ki  nefsini bilir. Düşmanı  müzmehil  kılur. “Men arefe”  sırrına  varur. Rabbisini  ol  kul  bulur.           “Arefe”  sırrına  dalan.          Nefsinin  künhünü  bilen.         Dünyadan  uzleti  kılan         Rabbisini  ol  kul  bulur. Ağlar baba  sırra  daldı. Ol sırdan  hücceti  aldı. Cümle  nasa  ilan  etti. İnşaallah  Rabbisini  bulur.                         -43-  ... Devamı

07 10 2006

-42-

           -42-       BEYT-İ  AĞLARBABA Aslı  nefsini  bilmeyen. Sırrı  zamirin  bilemez. Nefs ile  zulmette  kalır. Allahını  ol  bilemez.            Aslı  nefis  hem  dört  şeydir.            Dördünde  küdretü  vardır.            İnsanı  bunlar  aldatır.            Rabbisini  ol  bilemez. Faniden  lezzeti  alan. Şeytana  yakayı  verir. Nefs-i  emmareye  varır. Rabbisini  ol  bilemez.            Nefsi  kula zimam  vurur.           Rabbisini  unutturur.           Sırrı  zamiri  örttürür.           Rabbisini  ol  bulamaz. Her kim ki  nefsini bilir. Düşmanı  müzmehil  kılur. “Men arefe”  sırrına  varur. Rabbisini  ol  kul  bulur.           “Arefe”  sırrına  dalan.          Nefsinin  künhünü  bilen.         Dünyadan  uzleti  kılan         Rabbisini  ol  kul  bulur. Ağlar baba  sırra  daldı. Ol sırdan  hücceti  aldı. Cümle  nasa  ilan  etti. İnşaallah  Rabbisini  bulur.                         -43-  ... Devamı