07 10 2006

2006

2006 EBYATLAR - 6 [Bu yazıyı izle]              -14-                      BEYTİ AĞLAR BABA Nasıl vasf etsin bu züban seni Benimde ruhumun sensin binası. Muhammed’dür cümle ruhun anası Himmet eyle bize Muhammed Ahmed.            Senin aslın zaten; eli’den ba’dan ya’dan            Ruhun halkolmuştur bir halis nurdan.            Hiç gözler görmemiş bir güzel candan.            Himmet eyle bize Muhammed Ahmed. Ol gül-i hurşidin mincan içinde Selvi kamer vermiş ol can içinde. Gizli ilim olmuş bir nur içinde Himmet eyle bize Muhammed Ahmed.            Elif  ile mim’dir belimi büken            Gözlerinden nurlu yaşları döken.            Ulu divanına kuş gibi giden   Himmet eyle bize Muhammed Ahmed. Bülbül olmuş, yarin bağına girmiş Zaten aslı gülün dalında bitmiş. Şems ile ol bedre ziyayı vermiş Himmet eyle bize Muhammed Ahmed.            “Künfe Kün” emrinin bülbülü sensin            La mekan şehrinin hem gülü sensin.            Bizi de burada ağlatan sensin   Himmet eyle bize Muhammed Ahmed. Ol ruh-u zişanın bir hale erdi Hicab-u kudrete ol zaman girdi. Her bir feraseti Allah’tan aldı Himmet eyle bize Muhammed Ahmed.            Ağlar Baba tanı Nebini tanı            Sellayı şerifi ruhu... Devamı

07 10 2006

/9/2006

/9/2006 EBYATLAR- 8 [Yazıyı izlemeyi bırak]                              -16-                         BEYTİ AĞLAR BABA Gönül senin bu dünyada kimin var Hakikatli yarin istiyor seni. Bende istiyorum yare varmayı Mihrabın lezzeti koymuyor beni.            yüz kurnalı bir pınarı açarım            altı bin gözeden şerbet içerim.            Kasr-ugahtan ol şerbeti eclerim            Kandu veş lezzeti koymuyor beni. Ey gönül sen sakın havadan uçma Kuzgun tuyur gibi laşeye düşme. Ecleder ecnebi sen aman şaşma Tevazu lezzeti koymuyor beni.            Cümle evliyalar dehle geldiler            Hep tevazuin gölüne girdiler.            Sonra andan inzivada kaldılar            İnziva lezetti koymuyor beni. Ahireti tutup dehri attılar Selat mektuba nefli kattılar. Tecerrübe erip Hakk’a gittiler Tecerrud lezzeti koymuyor beni.            Mü’minin nuru burakıdır namaz,            Ekseri nas olmuş şimdi beynamaz.            Ona razı olmaz nur Rabbani niyaz            Namazın lezzeti koymuyor beni. Mü’minin kalbidir kütb ü nurani İçinde oturur ruh u Rahmani. Ol kalbe feyiz eder feyzü deryani Füyüzat lezzeti koymuyor beni.     &nb... Devamı

07 10 2006

-16-

    -16-                         BEYTİ AĞLAR BABA Gönül senin bu dünyada kimin var Hakikatli yarin istiyor seni. Bende istiyorum yare varmayı Mihrabın lezzeti koymuyor beni.            yüz kurnalı bir pınarı açarım            altı bin gözeden şerbet içerim.            Kasr-ugahtan ol şerbeti eclerim            Kandu veş lezzeti koymuyor beni. Ey gönül sen sakın havadan uçma Kuzgun tuyur gibi laşeye düşme. Ecleder ecnebi sen aman şaşma Tevazu lezzeti koymuyor beni.            Cümle evliyalar dehle geldiler            Hep tevazuin gölüne girdiler.            Sonra andan inzivada kaldılar            İnziva lezetti koymuyor beni. Ahireti tutup dehri attılar Selat mektuba nefli kattılar. Tecerrübe erip Hakk’a gittiler Tecerrud lezzeti koymuyor beni.            Mü’minin nuru burakıdır namaz,            Ekseri nas olmuş şimdi beynamaz.            Ona razı olmaz nur Rabbani niyaz            Namazın lezzeti koymuyor beni. Mü’minin kalbidir kütb ü nurani İçinde oturur ruh u Rahmani. Ol kalbe feyiz eder feyzü deryani Füyüzat lezzeti koymuyor beni.            Ağlar Baba ağlar yarını ağlar   Allah’ın korkusu cismini yakar.            Gülşan bahçesinde gülünü görür  &n... Devamı

07 10 2006

4/9/2006

4/9/2006 EBYATLAR -9 [Bu yazıyı izle]                -18-        BEYTİ AĞLAR BABA Aman gönül silah takın Düşmanlarından kendin sakın. Aduların çok galiptür Silahsız sen gezme sakın.            Aduların seni izler            Silahsız vaktini gözler.            Dördü birden seni pisler            Silahsız sen gezme sakın Seher vakti tez kalkmayan Vüzü’ini hem almayan. Silahını takınmayan, Silahsız  sen gezme sakın.            Ol kuldur tarikten çıkan            Düşmanlar emrine bakan.            Tıp  cismini laşe kılan            Silahsız sen gezme sakın. Silahsız hiç asla kalma Kut meyni kaça salma. Ziruhattan lanet alam Silahsız sen gezme sakın.            Kalkar abdest alırsın            Piyade askeri olursun.            Süngüyü eline alırsın            Silahsız sen gezme sakın. Mütevazi namaz kılar Süngüyü kınına salar. Topları düşmana kurar Silahsız sen gezme sakın.            Topları birden yağdırır            Düşmanı yerden kaldırır.            Vesevisten hem kurtarır            Silahsız sen gezme sakın Böyle kullar rıza bulur Nar-i cehimden kurtulur. Daima abdestli olur Silahsız sen gezme sakı... Devamı

07 10 2006

/9/2006ağlar baba

/9/2006 EBYATLAR -10 [Bu yazıyı izle]                 -20-          BEYTİ AĞLAR BABA Bize bu dert geldi güller gülünden Bu dert ile gidiyorum Allah’a Aşık er görür ol maşukunu Bu dert ile gidiyorum Allah’a            Bu dert ile varacağım kabire            Çift enis lazım ki kabirde dura.            Ol çift ile gideceğim huzura            Bu dert ile gidiyorum Allah’a.   Bu dert koymaz amik bahrine Keşti olur yine alır fevkine. Götürür doğru peygamber kurbine Bu dert ile gidiyorum Allah’a.            Bu dert ile derman riyazet geldi            Kalbime fuyuzat bu dertten doldu.            Muhammed Nebinin gülünden geldi            Bu dert ile gidiyorum Allah’a.    Zaten mü’min olan riyazet bekler Daatü kuvvetle kendini eyler. Hay ile hay oluyr meskette bekler Bu dert ile gidiyorum Allah’a.            Bu dert ile feyzim ziyade geldi            Dilü kasrıgahtan perdeyi aldı.            Dergah-ı dildarı müzeyyen kıldı            Bu dert ile gidiyorum Allah’a. Ağlar Baba çok ziyade ağladı Kırdas üzere bir kitaba başladı. Birde irşadi kitabın aşladı Bu dert ile gidiyorum Allah’a.                 -21- BEYTİ AĞLAR BABA “Lentebur” sırrına mazhar... Devamı

07 10 2006

4/9/2006

4/9/2006 EBYATLAR -11 [Bu yazıyı izle]               -23-            BEYTİ AĞLAR BABA Bakmayınız siz benim süfli halime Lahuri yeşilden hırkam var benim. Ben şimdi düşmüşüm Allah rahına Kıymeti bulunmaz malım var benim.            Nasip olu bu dünyadan göçerim            Ecel şerbetini camdan içerim.            Kalb ü Kur’an ile burdan uçarım.            Çift pencereli odam var benim. Mücevher yapıyım, kapım açılmaz Melekül Mevtin önünden kaçılmaz. Kanatsız hiçbir tarafa uçulmaz Altın, gümüş , çift kanadım var benim.            Allah’ın hükmüne kimse eremez            Arif’in sözünü her kül sezemez.            Keştiban limansız gemi süremez            Limansız gidiyor keştim var benim. Kıyamet dediğin bahr-i Amiktir Seferi azıktır, rahı şedittir. Sefinesiz ondan çıkmak beiitir Her bir gülle sökmez gemim var banim.            Kaptansız gemi limandan gitmez            Garib yere tercümansız gidilmez.            Vasıtasız ol divana girilmez            Öğüm sonra çift vasıtam var benim. Dükkanımda açılmaz tüccar malıyım Pencerem, kapım yok, dökme yapıyım. Kotanlar çevirmez köklü çayırım İki secde etmiş ruhum var benim.            Ağlar Baba nettin, acaba nettin            Sen neden... Devamı

07 10 2006

9/2006ağlar baba

9/2006 EBYATI AĞLARBABA 12 [Bu yazıyı izle]           -25-  BEYTİ AĞLAR BABA Gelin cümleten yasa girelim Şehr i siyam gidiyor ağlayalım. Siyam sahibine çok yalvaralım Elveda ediyor bu şehri siyam.            Bu siyam ayının kadrin bilmedik            Geceler sübhedek kıyam etmedik.            Nasıl geldi geçti asla bilmedik            Elveda ediyor bu şehr-i siyam. Bu siyamı cümle nebiler tuttu Muhammed’e bu ay dediye geldi. Azim Kur’an bu ay nazil oldu Elveda ediyor bu şehr-i siyam.            Siyam Ayeti ile Cebrail geldi            Nebi i zişan kalkıp kıyama durdu.            Orucu tutupta namazı kıldı            Elveda ediyor bu şehr-i siyam. ……….. buyurmuştur ol Canan yani benimledir orucu tutan. Asla azap etmez ey mü’min iman Elveda ediyor bu şehr-i siyam. Gizli ibadettir bir Allah bilir Melaike de sevabı deftere alır. Ol kul Allah’ına ansızın varır Elveda ediyor bu şehr-i siyam.            Murgu diller güzel güzel ötüyor            Sahibinden bize rahnet iniyor.            Murgu siyam ile hicret ediyor            Elveda ediyor bu şehr-i siyam. Orucuyla yani olunur iraç Murgu siyam bu gece eder miraç Varma haba aman can perdesini aç Elveda ediyor bu şehr-i siyam.            Ağlar Baba siyam şebinde yatma          &n... Devamı