30 11 2006

bayburt siteleri

  Bayburt merkez belde ve köyleriİl: Bayburt ● İlçe Merkezi: BayburtBeldeler:Köyler:Adabaşı • Çakırbağ • Çalıdere • Çamdere • Çamlıkoz • Çayırözü • Çerçiköy • Çiçekli • Çiğdemtepe • Çorak • Dağçatı • Dağtarla • Danişment • Darıca • Değirmencik • Demirışık • Demirkaş • Dikmetaş • Dövmekaya • Erenli • Gençosman • Gezköy • Gökçeli • Gökler • Gökpınar • Göldere • Göloba • Güder • Güllüce • Gümüşsu • Güneydere • Güzelce • Hacıoğlu • Harmanözü • Helva • Heybetepe • İğdir • Kabaçayır • Karlıca • Karşıgeçit • Kavacık • Kavakyanı • Kıratlı • Kırkpınar • Kitre • Koçbayır • Kopköy • Kopuz • Kozluk • Kurbanpınarı • Kurugüney • Maden • Manas • Masat • Mutlu • Nişantaşı • Ortaçimağıl • Oruçbeyli • Ozansu • Örence • Pamuktaş • Pelitli • Petekkaya • Polatlı • Rüştüköy • Sakızlı • Salkımsu • Sancaktepe • Saraycık • Sarıhan • Sarımeşe • Seydiyakup • Sığırcı • Sırakayalar • Soğukgöze • Söğütlü • Tahtköy • Taşburun • Taşçılar • Taşkesen • Taşocağı • Tepetarla • Tomlacık • Uğrak • Uğurgeldi • Uluçayır • Üzengili • Yanıkçam • Yaylalar • Yaylapınar • Yazyurdu • Yedigöze • Yeniköy • Yerlice • Yeşilyurt • Yolatlı • Yoncalı • YukarıkışlakBayburt İlçeleri: erkez il&cced... Devamı

04 12 2006

osmanlıca Sözlük :

Sözlükler  : * Osmanlıca Sözlük A  B  C-Ç  D  E  F  G-Ğ  H  I-İ  J  K  L  M  N  O-Ö  P  R  S-Ş  T  U-Ü  V  W  X  Y  Z R   RA  Kur'an alfabesinde onikinci harftir. Ebced hesabında 200 sayısına işaret eder. Bu harfe "Rı" denildiği gibi, "Ra-i mühmele" de denilir. Bazı tarih kayıtlarında" Rebi-ül Evvel" ayına işaret olarak geçer. RA-İ MÜHMELE  Noktalı ze'den ayırmak için "rı" harfine verilen bir ad. RA  f. İsim veya zamirin sonuna ilâve edilirse, Türkçedeki i, im, in, a, e eklerinin yerine kullanılır. Meselâ:Hâne: Ev. Hâne-râ: Evi, evin, eve.Tû: Sen. Tû-râ: Seni, senin, sana. RA'  Küçük kene. RA'  şiddetle sürmek. RAA'  Boğazına hizmet eden adi insan. RAABE  Genişlik, vüs'at. * Büyük olmak. RA'AD  Geveze kimse. Çok konuşan adam. * Torpil balığı. RAALE  Hamakat, ahmaklık. RAAŞ  (Ra'şe-Ra'şen) Titretmek. RAB'  Vasat, orta boylu. * Avlulu ev. RA'B  Doldurmak. * Efsun, (sihir yapanlar okurlar.) RAB'AT  (C.: Rabeât) Attarların dağarcığı ve kutusu. * Orta boylu kimse. RABB  Sâhib, mâlik, seyyid. Cenab-ı Hak (C.C.) * Besleyen, yetiştiren, terbiye eden. Müstahik. Hüdâvend. (Kur'an-ı Kerim'de bu "Rabb" ismi ile Cenab-ı Hak 846 def'a zikredilir.) (Bak: Âlem)( Yâni : Herbir cüz'ü bir âlem mesabesinde bulunan şu âlemi bütün eczasiyle terbiye ve yıldızlar hükmünde olan o cüz'lerin zerratını kemal-i intizamla tahrik eder. Evet Cenab-ı Hak herşey için bir nokta-i kemal tayin etmiştir. Ve o noktayı elde etmek için o şeye bir meyil vermiştir. Her şey o nokta-i kemale doğru hareket etmek üzere, sanki mânevi bir emir almış gibi muntazaman o noktaya müteveccihen hareket etmektedir. Esna-yı harekette onlara yardım eden ve mânilerini def&... Devamı

04 12 2006

Seçme Bazı Hadis-i Şerifler

  KÜTÜB-İ SİTTE 1   Seçme Bazı Hadis-i Şerifler Allah, niyeti “önce ahiret” olana dünyayı da verir. Ama niyeti “sadece dünya” olana, ahireti vermez. Hadis (İbn-i Mübarek). İyilik yapmak (herkesin harcı değildir) ancak dinine bağlı, hareketleri soylu ve yumuşak huylu kimselere kolay gelir. Hadis-i Şerif (Taberani). Kişi öfkelendiğinde “Allah’a sığınıyorum” derse, öfkesi gider. Hadis (İbn-i Adiyy). En erdemli (üstün) iyilik, kişinin beraber oturup kalktığı kimselere (çalışma arkadaşlarına) karşı kerim (cömert ve fedakar) olmasıdır. (Kazai). Fuhuş yeryüzünde yaygınlaşınca yer sarsıntıları (depremler) olur. İdareciler halka zulüm ve haksızlık yaptıklarında yağmurlar kesilir (Kuraklık ve kıtlık başlar). İslam toplumunda yaşayan gayr-i müslimlere verilren sözler (taahhütler) yerine getirilmediğinde de düşman, müslümanlara galip gelir. Hadis-i Şerif (Deylemi) Bir kötülük işlediğinde hemen tövbe et. Gizli günahına gizlice, açıktan işlediğin günahına açıkça tövbe et Hadis-i Şerif (Tirmizi). Allahın yasakladığı ( belli ) büyük günahlardan sonra kulun sakınması gereken en büyük günah: ardında borcunu ödemek için hiçbir mal bırakmadan borçlu olarak ölmesidir. hadis-i şerif ( Ebu Davut ) Mümin, bütünüyle faydadan ibarettir. Birlikte y&... Devamı

03 12 2006

fıkıh ilmi veislam ansıklopedisi

 Cevaplar   Yazar   Görüntüleme   Son Mesaj  Sabit: kalbin günahları ve karnın Günahları 0 defender of islam 21 Cmt Oca 20, 2007 11:52 pmdefender of islam Sabit: Allâh’tan başkasından yardım dilemenin delillere d 0 defender of islam 5 Cmt Oca 20, 2007 11:50 pmdefender of islam Sabit: Büyük Farz Cihad 0 defender of islam 3 Cmt Oca 20, 2007 11:50 pmdefender of islam Sabit: "Şakası olmayan üç şey nikah,talak ve küfür" 0 defender of islam 3 Cmt Oca 20, 2007 11:49 pmdefender of islam Sabit: Küfrün Kısımları 1 3 defender of islam 10 Cmt Oca 20, 2007 11:47 pmdefender of islam Sabit: Küfrün Kısımları- 2 6 defender of islam 19 Cmt Oca 20, 2007 11:44 pmdefender of islam Sabit: Küfrün Kısımları-3 3 defender of islam 12 Cmt Oca 20, 2007 11:31 pmdefender of islam Sabit: Küfrün Kısımları-4 2 defender of islam 9 Cmt Oca 20, 2007 11:26 pmdefender of islam Sabit: Küfrün Kısımları-5 6 defender of islam 19 Cmt Oca 20, 2007 11:24 pmdefender of islam Sabit: hak olan akide 0 defender of islam 2 Cmt Oca 20, 2007 11:13 pmdefender of islam Sabit: Din ilminin ehemiyeti ve nasıl öğrenileceği hakkında 0 defender of islam 4 Cmt Oca 20, 2007 11:12 pmdefender of islam Sabit: Allah mekandan munezzehtir 0 defender of islam 3 Cmt Oca 20, 2007 11:12 pmdefender of islam Sabit: Kabir Ziyareti Ve Peygamberlerle Teberrük Etmek 0 defender of islam 3 Cmt Oca 20, 2007 11:11 pmdefender of islam Sabit: Teberrük ve tevessül ün caiz olduğuna dair deliller 0 defender of islam 6 Cmt Oca 20, 2007 11:10 pmdefender of islam Sabit: Ilim Ve öğrenmenin Faileti 0 defender of islam 3 Cmt Oca 20, 2007 11:10 pmdefender of islam Sabit: Dili korumak 0 defender of islam 2 Cmt Oca 20, 2007 11:09 pmdefender of islam Sabit: Bidat 0 defender of islam 2 ... Devamı

30 11 2006

SAHABELER VE RİYASÜSSALİHİN

furkan@furkan.cjb.net Sahabe Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i hayatında, müslüman olarak görüp vemüslüman olarak vefat eden mübarek insanlara denir.     Tabiin Sahabeleri gören kimseye denir.     Tebeut Tabiin Tabiini gören kimselerdir.     Muhadram. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanında yaşadığı halde Efendimiz (s.a.v.)’i görme şerefine nail olmayan insanlara denir. (Veysel Karani ve Habeş kralı Necaşi gibi)     Hulefai Raşidin Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den sonra halifelik yapan dört halifeye denir. 1- Hz. Ebu Bekir   2- Hz. Ömer   3- Hz. Osman   4- Hz. Ali (r.a.)     Aşerei Mübeşşire Yaşarken cennetle müjdelenen on sahabeye denir. YER YÜZÜNÜN AKAN  YILDIZLARI 1 - Hz. Ebu Bekir 2 - Hz. Ömer 3 - Hz. Osman 4 - Hz. Ali 5 - Hz. Sad Bin Ebi Vakkas 6 - Hz. Zeyd Bin Sabit 7 - Hz. Talha Bin Ubeydullah 8 - Hz. Zübeyr Bin Avvam 9 - Hz. Ebu Ubeyde Bin Cerrah 10-Hz. Abdurrahman B. Avf DEVAM ET... RIYAZUSSALİHİN Önsüz Hadis İlmi Üzerine Müslümanın Hayat Ölçüleri Edep Yemek Yeme Edebi Giyim Kuşam Uyku Adabı Selam Hasta Ziyareti Yolculuk Edepleri Faziletler İtikaf Hacc Cihad İlim Allah'a Hamd ve Şükür Rasulullah'a Salat ve Selam Getirme Zikirler Dualar Yasaklar Belli Bir Konuya Ait Olmayan İlgi Çekici Hadisler İstigfar Allah'u Teala'nın Cennette Mü'minlere Hazırladığı Nimetler Sorular ... Devamı

30 11 2006

elmalı tefsir kütüb-i sitte

       KURAN'I KERİM TEFSİRİ (ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)   1-Fatiha 30-Rum 59-Hasr 87-A'la 2-Bakara 31-Lokman 60-Mümtehine 88-Gasiye 3-Al-i imran 32-Secde 61-Saf 89-Fecr 4-Nisa 33-Ahzab 62-Cum'a 90-Beled 5-Maide 34-Sebe 63-Münafikun 91-Sems 6-En'am 35-Fatir 64-Tegabün 92-Leyl 7-A'raf 36-Yasin 65-Talak 93-Duha 8-Enfal 37-Saffat 66-Tahrim 94-insirah 9-Tevbe 38-Sad 67-Mülk 95-Tin 10-Yunus 39-Zümer 68-Kalem 96-Alak 11-Hud 40-Mümin 69-Hakka 97-Kadir 12-Yusuf 41-Fussilet 70-Mearic 98-Beyyine 13-Ra'd 42-Sura 71-Nuh 99-Zelzele-Zilzal 14-ibrahim 43-Zuhruf 72-Cin 100-Adiyat 15-Hicr 44-Duhan 73-Müzzemmil 101-Kaari'a 16-Nahl 45-Casiye 74-Müddessir 102-Tekasür 17-Isra 46-Ahkaf 75-Kiyamet 103-Asr 18-Kehf 47-Muhammed 76-insan-Dehr 104-Hümeze 19-Meryem 48-Fetih 77-Mürselat 105-Fil 20-Taha 49-Hucurat 78-Nebe 106-Kureys 21-Enbiya 50-Kaf 79-Naziat 107-Ma'un 22-Hac 51-Zariyat 80-Abese 108-Kevser 23-Mü'minun 52-Tur 81-Tekvir 109-Kafirun 24-Nur 53-Necm 82-Infitar 110-Nasr 25-Furkan 54-Kamer 83-Mutaffifin 111-Tebbet 26-Suara 55-Rahman 84-insikak 112-Ihlas 27-Neml 56-Vakia 85-Büruc 113-Felak 28-Kasas 57-Hadid 86-Tarik 114-Nas 29-Ankebut 58-Mücadele              Basketball Cards ToppsWide Variety of Basketball Commons Checklists, Team Cards, Stars Mcfarlane NBA FiguresAction figures from the NBA. Single, sets, variants, we got them Advertise on this site  KÜTÜB-İ SİTTE1 1-990   1000-1990   2000-2990   3000-3990   4000-4990   5000-5990   6000-6990   7000-7300 10   2... Devamı

30 11 2006

kütübü sidde ve 40 hadisi şerif

KÜTÜB-İ SİTTE1 1-990   1000-1990   2000-2990   3000-3990   4000-4990   5000-5990   6000-6990   7000-730010   20210   220410   420610   620810   82030   40230   240430   440630   640830   84050   60250   260450   460650    660850    86070   80270   280470   480670   680870   88090   100290   300490   500690   700890   900110   120310   320510   520710   720910   920130   140330   340530   540730   740930   940150   160350   360550   560750    760950    960170   180370   380570   580770   780970   980190   200390   400590   600790   800990 ... Devamı

21 10 2006

tesbihat

NAKŞİBENDİ ÜVEYSİ DERSİ AĞLAR BABA HZ DERS TARİFESİ    Mevti Rabıtayı Mutlaka Yap 1-Gece 2 rekat  teheccüt  namazı  kılınacak. 2-Kıbleye dönük  oturulup  sağ elimizde  tesbih olduğu  halde elimizi kalbimize  koyup  gözlerimizi  yumarak  ölümü  hatırlarız. 3-gözlerimiz  kapalı  olduğu   halde 3 ihlas 1  fatiha  okuduktan  sonra  şu  duayı  yaparız. Yarabbi  okuduğum  kuran’ı kerimi  peygamber  efendimizin  ruhuna gönderdik  sen  kabul  eyle. Kuran’ı kerim hürmetine , HZ  Muhammed  hürmetine kalbimdeki  perdeyi  kaldır  nuru  iman ,  nuru  hikmet  doldur Yarabbi. hasıl  olan  sevabı  Adem a.s  Havva vademiz  ve  cümle peygamberlerin ruhlarına  gönderdim. Sen kabul eyle yarabbi. Ondan hasıl olan sevabı  anamın , babamın ve cümle mü’min ve mü’minatın ruhlarına  ayrı ayrı  gönderdik  sen kabul eyle  yarabbi. Ondan hasıl olan sevabı  ensarı muhacirin  Veysel Karani,  pirimiz  Nakşibendi Hazretleri,  mürşidimiz  Hayyatı  Vehbi hazretleri, İrşadibaba , Ağlarbaba, ,Ahmet baba   ruhlarına  ayrı ayrı  gönderdik  sen  kabul  eyle yarabbi. Huzurum Allaha  niyet ettim  Allah rızası  için  tesbihata karşımda  al  yeşil mihrab  deriz.   4- 100   kere    ESTAĞFİRULLAH     300  kere  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM     500  kere  ALLAH     100  kere  ALLAHHAY     100  kere  ALLA... Devamı

06 10 2006

9/2006beyiyi ağlar baba

9/2006 EBYATLAR 3 [Bu yazıyı izle] -6-  BEYTİ AĞLAR BABA Niye gönül seni sukünet alır Ol yarin rüzgarı hiç eksik değil Günden güne hem terakki ediyor Muhabbet veriyor bir rüzgarın            Neden yüzün gülmir ey gönül senin            Bu dünyada acep neyin var senin.            Burada bir garipsin kimin car senin            Ol yari görmeye az zamanın var Leyli zamanında Leyla’dan olma Yarin Hay dur senin, sen haba varma Geceler subh ederek mefta olma Hazırlanmış senin gülşen bahçen var.            Geceler subh ederek sen sakın yatma            Ol güzel Leyla’yı uykuya satma            Yarin gelir senin sen babı örtme            Hiç bulunmaz senin güzel yarin var Gafil olma gönül sen gafil olma Allah gayrısından cevaba varma Az ye az iç az söyle sen fuzuli olma Tekellüm ediyor seni,n kalbin var            Sakın burda kalman için gam yeme            Bu faniye asla sen kötü deme            Muhabbeti yardur sen gafil olma            Yare muhabbetli senin gönlün var Bu dünyadan muhabbeti sen kaldır Allah’ın aşkına vücudun kaldır Uzaktan muhabbet çok güzel haldirAllah’a yaraşır dilinden bırakma            Ölüme hazır ol sen sakın korkma            Allah’a recayı dilinden bırakma            Her muradı verir ise sen korkma    ... Devamı

07 10 2006

Ağlar baba hz lerinin hayatı

  ağlar baba hz (1880-1958) Ağlar Baba 1880 yılında Bayburt'un Oruçbeyli (Siptoros) köyünde dünyâya gelmiştir. Asıl adı İrşâdî'dir. Babasın adı Ahmet Küşâdî, annesinin adı Ümmü Gülsüm'dür. Soy kütüğü İnsanlığın İftihar Tablosu son elçi Peygamber Efendimize (s.a.v.) dayanmaktadır. Dedesinin adı da İrşâdî olduğu içün, dedesine Büyük İrşâdî, kendi ise dedesinden sonra madde âlemine geldiğinden kendisine Küçük İrşâdî denmektedir. Dedesi Büyük İrşâdî Baba Hazretlerini görmemiş yalnız dedesi gibi, Üveysî babından içeri girdiğinden dedesi tarafından manen irşâd olmuştur. Dedesinden feyz-yâb olan Ağlar Baba hazretlerinin mana âlemindeki diğer mürşidi dedesini de etkileyen Erzincânlı Vehbi Hayyatî (Terzi Baba) Hazretleri'dir. Bunu bir çok şiirinde görmek mümkündür.   NAKŞİBENDİ ÜVEYSİ DERSİ AĞLAR BABA HZ DERS TARİFESİ    Mevti Rabıtayı Mutlaka Yap 1-Gece 2 rekat  teheccüt  namazı  kılınacak. 2-Kıbleye dönük  oturulup  sağ elimizde  tesbih olduğu  halde elimizi kalbimize  koyup  gözlerimizi  yumarak  ölümü  hatırlarız. 3-gözlerimiz  kapalı  olduğu   halde 3 ihlas 1  fatiha  okuduktan  sonra  şu  duayı  yaparız. Yarabbi  okuduğum  kuran’ı kerimi  peygamber  efendimizin  ruhuna gönderdik  sen  kabul  eyle. Kuran’ı kerim hürmetine , HZ  Muhammed  hürmetine kalbimdeki  perdeyi  kaldır  nuru  iman ,  nuru  hikmet  doldur Yara... Devamı