06 10 2006

- BEYT-İ AĞLARBABA

- BEYT-İ AĞLARBABA Nasıl vasfedeyim ey sultanım seni O güzel perçemin tutmuş cihanı O canan bağında görem mi seni Aman Sultan aman, şefaat eyle.                 Canan bahçesinin hem mir’i sensin            O güzel bahçenin hem gülü sensin            Cümle mahlukattan sevgili sensin                 Aman Sultan aman, şefaat eyle. Cim Cemalullah’ın maşuku sensin Bekabillah’ın sevdiği sensin Fenafillah’ın Mahbub’u sensin Aman Sultan aman, şefaat eyle.                Kef Kafile, nun’un sebebi sensin                Ruh-u insanın vuş aslı sensin                Şems ile kamer in ziya’i hem sensin                Aman Sultan aman, şefaat eyle. Çar cihan mülkünün sensin hem şahı İnsin Cinn’in akdem sensin hem mahı Yarın mahşer günü şefaat gahı Aman Sultan aman, şefaat eyle.              Perçemi açmıştır müstekim yolu              Aynı Feyzullah’tır zülfünün teli              Çekip cezb ediyor mutteki kulu               Aman Sultan aman, şefaat eyle. Şevketi ulaştı canan şahına Perçemini sardı Allah teline Bu Ağlarbaba’i aldı rahına Aman Sultan aman, şefaat eyle.    &n... Devamı

06 10 2006

BEYT-İ AĞLARBABA

BEYT-İ AĞLARBABA Maşrık i Mağrib Huda’nın et fikir zatını bul Çar tarafa ikbal eyle “Fesemme Vechullah” bul Seb’u eflaki Süeb et sidreye haymeyi kur Kıl tevalla kubbe sen “Fesemme Vechullah” bul.                       Ört bu süfli bablarını fanide aç ülvini Geç azim bab eşiğinden“Fesemme Vechullah”bul. Vurdu vecd ü ribhu Numan vahdetin camına gir “Vedduha”sırrına ağla “Fesemme Vechullah” bul.   Kasr ı baldan yırt hicabı aç perin Hakk kurbina Kurbiyet babını fethet “Fesemme Vechullah” bul. Gir hakikat bahçesine atla sen daldan dala Ruyet ü kasr ü balinde “Fesemme Vechullah” bul.   “Küllünefsinzaikatülmevtisümmeleynatürceun” et fikir Kalbe şirab o camdan “Fesemme Vechullah” bul. “Mutukableentemutu” sırrı ile ol müttesif Zarf i sinde kıl tevella “Fesemme Vechullah” bul.   Bend ü mahi içre Yunus mescid etti şikesin Zalim olma mescide gir “Fesemme Vechullah” bul. Çar ena seb ü babadan buldu vücud anvanı Seb ü daire babında “Fesemme Vechullah” bul.                     De’d ü insanı enasır her tarafa meyleder    Eyler nazar sitte hale“Fesemme Vechullah”bul. Maşrık ı Mağrib Huda’nın dilediği beni rahına alır Evsati ümmet ol Ağlar “Fesemme Vechullah” bul.       99-    BEYT-İ AĞLAR GÜLMEZ Fehva alemine yedim vurmadan Ta ezel yar ile görüşmüşüm ben Azim bir hitaba bala demeden İki secde edip şad olmuşum ben.   “Künfekan” emrine hitab etmeden O gonca gülüne vüş etmeden Bir erkek maderden daha doğmadan Bu hayyette kendim hem görmüşüm ben      ... Devamı

06 10 2006

BEYTİ AĞLAR BABABEYTİ AĞLAR BABA

BEYTİ AĞLAR BABA   Dilimizi vurduk zümre abına   Fercamından lezzet aldım, tad aldım   Taksimdar babında kün hitabında   Elifsizdim ba okudum ha aldım.            Mezketü irfanda mihrabgahında            Mail oldum zümre gahın camında            Gülistan şehrinin şanlı şahında            Mim i gördüm lam okudum ba aldım. Mektebi irfanda divana durdum. Şanlı şahtan kavi bir berat aldım. Meclisi zümrede karımı buldum. Vav okudum bayı gördüm ha aldım.            Şeyda bülbül olma seni kınarlar.            Yanar Ağlar Baba hu der damarlar.            Aşk babında bağlı kaldım erenler.            Ayın gördüm şın okudum kaf aldım.                                        -4-   BEYTİ AĞLAR BABA Gel ey gönül gel ebsem ol  Daha senin çok gelecek gülün var. Bu dünyanın kıl kalından usandım Har içinden açılacak gülüm var.            Şeyda bülbül gibi yanıp yakılma            Limansız keştiye sen ayak vurma            Liman açılıyor sabret, kin vurma            Gemi dolanacak senin gülün var. Evme gönül evme gemiye binersin Binersinde bir deryada gezersin. Gahi havvas gahi yüzünde gidersin Yelkenin açacak bir kaptanın var.            Pervaneler gibi ateşe düşme &... Devamı