03 02 2014

ALLAHIM

BU SİTE  ÇOK CAHİLCE GÖRÜLDÜGÜ İÇİN KAPATILMIŞTIR. Devamı

15 06 2012

DÜZENLENEN ŞİİRLER

Gelir Sevda ateşleri, gönülde başlar Kalbin yollarından, sızarak gelir Aşığın maşuka, döktüğü yaşlar Kirpikler ardından, süzerek gelir Sevdalının aşkı, ümitle başlar Seven sevdiğini, gül ile taşlar Yardan ayrı düşüp, süzülen kuşlar Yeşil ördek gibi, yüzerek gelir Nazlı gelin kına yakar eline Seven kul baş eyer, nazlı gülüne Âşıklar sert , vurur sazın teline Aşk ehli peşinden gezerek gelir Ferit Battal                             ATTI BENİ   Gönlü yakan ğamlı ağıt Dertten dere attı beni Bir tek kalem birde kâğıt Güzellere Sattı beni   Kirpiği yaşla süsleyen Kalbe gözyaşı üfleyen Gülü gül şanda besleyen Bağbancıyla Kattı beni   Ruhunu aşkla bağlayan Yara can verip ağlayan Gözden yaş süzüp çağlayan Demden deme attı beni   Dertli kul derdin güç eler Seven yar ismin heceler Aşka sırdaştır geceler Güzellere Sattı beni   FERİT BATTAL     Açacak güller lazım   Hazan vurunca güller yaprakla birlik solar Bize mahşerde gonca açacak yollar lazım Beşeri güzellikler dal gibi birden solar Mevla için gülleri seçecek eller lazım   Hüzün elle tutulmaz gönül sefayla bağlar Ahret gülleri solmaz kol açar dosta çağlar Cennette ki güzeller nur cemal için ağlar Şahadetle kabire göçecek diller lazım   Bak gönül bu dünyanın debdebesi bitmiyor Kana atsız kullara bunca nimet yetmiyor Kalpler kurda pay olm... Devamı

20 10 2010

Anasayfa

Şiir şairin özünden gelir Şairler dünyası sitemize hoş geldiniz.   Gelir Sevda ateşleri, gönülde başlar Kalbin yollarından,sızarak gelir Aşığın maşuka, döktüğü yaşlar Kirpikler ardından,süzerek gelir Seven sevdiğini, gül ile taşlar Sevdalının aşkı, ümitle başlar Yardan ayrı düşüp,süzülen kuşlar Yeşil ördek gibi, yüzerek gelir Aşık çok sert, vurur sazın teline Nazlı gelin kına yakar eline Seven kul baş eyer, nazli yarine Aşk ehli peşinden gezerek gelir Ferit Battal   ... Devamı

05 04 2008

Veysel karani hz

oruçbeyli     28.3.2007 - hz veysel karani Kategori:   Veysel Karani Hz. :         Baykan İlçesi’nin en önemli özelliği, büyük zatlardan olan Hz. Veysel Karani’nin türbesinin İlçe’nin 8 Km. güneybatısında bulunan Ziyaret Beldesi’nde bulunmasıdır. Türbenin burada olması nedeniyle binlerce insan İlçe’ye akın etmekte ve İlçe’yi canlandırmaktadır.        Türbesinin İlçe’de olması nedeniyle burayı önemli bir ziyaret merkezi haline getiren Hz. Veysel Karani’nin 555-560 yılları arasında doğduğu tahmin edilmektedir. Doğum yeri Yemen’in Karen Köyü’dür. Soyu Yemen Kabilelerinden Muradoğulları’ndan gelmektedir. Babasının ismi Amir’dir. Kendisinin asıl ismi Üveys Bin Amir-i Karenî’dir.  Karen Köyü’nün bir mutlu seherinde dünyaya gelen küçük Üveys, Muradoğulları’ndan Amir’in mütevazı evini mutlulukla doldurur. Dört yaşında iken babası vefat eder. O, annesinin başka kimsesi bulunmadığından bin bir güçlükle herhangi bir tahsil görmeden, semavi dinlere ve kitaplara ait herhangi bir bilgisi olmadan büyür.       Üveys büyüdükçe kendisinde doğuştan mevcut olan “Tek Tanrı’ya İnanç” hissi de gelişir. O’nu kimse anlamaz, söylediklerine güler, alay ederler. Kendisini anlayan, dinleyen, derdine ortak olan tek insan annesi idi.        Gönlü ulvi hislerle kaynaşan ve artık çalışıp annes... Devamı

05 04 2008

İrşadi baba HZ

oruçbeyi       BAYBURTLU İRŞADİ (1806-1877) İrşâdî Baba Buhâra ve Horasan erenlerinden Seyyid Emîr Külâlî Hz'nin soyundan Selim Baba'nın oğludur. Sadrettin Konevî devrinde Buhâra'dan gelip Konya'ya yerleşmişlerdir. Zamanla alîmler ve mutasavvıflar yatağı Konya'da ulemânın çoğalması ve aralarındaki ihtilâfların zuhuru neticesinde Selim ailesi Konya'dan Erzincân'a gelmiş, burada zamanın Gavs-ul a'zamı Vehbi Hayyatî (Terzi Baba) Hz.'nden Tarîk-ı Âliye intisâb etmişlerdir. Erzincân'dan gelerek kendi adlarını verdikleri Seyyid Ya'kup yaylasını kurar ve Selim Baba'nın ölümüne dek burada kalırlar. Bugün aynı yerde Seyyid Ya'kup Hazretleri'nin ziyâreti bulunmaktadır. Selim Baba'nın ölümünden sonra çeşitli nedenlerden dolayı İrşâdî Baba, Zargidi (Gümüşdamla) köyünden ayrılarak Sıptoros (Oruçbeyli) köyüne yerleşir. Fakîr bir ailenin çocuğu olan İrşâdî 1806 yılında doğar. Her müslümân çocuğu gibi çocukluğunu kışın medreselerde Kur'an okumakla, yazın ise ailesine çiftçilik işlerinde yardım ederek geçirir. Ahlâklı ve çalışkan olan İrşâdî, kısa zamanda hocaların takdirini kazanır. Molla olabilmek için Sünür ve Bayburt-Yakutiye medreselerinde tahsilini tamâmlayarak icâzet alır. Büyük İrşâdî Baba bir yandan tasavvufî derinliğe erişmek için çalışırken, bir yandan da Ahmediyye ve Mevlid gibi eserler meydâna getirir. İrşâdî Baba'nın başlayıp da bitiremediği "KISAS-ÜL ENBİYÂ" kitabı torunu Ağlar Baba tarafından manzûm o... Devamı

28 03 2007

Hz veysel karani

  Veysel Karani Hz. :         Baykan İlçesi’nin en önemli özelliği, büyük zatlardan olan Hz. Veysel Karani’nin türbesinin İlçe’nin 8 Km. güneybatısında bulunan Ziyaret Beldesi’nde bulunmasıdır. Türbenin burada olması nedeniyle binlerce insan İlçe’ye akın etmekte ve İlçe’yi canlandırmaktadır.        Türbesinin İlçe’de olması nedeniyle burayı önemli bir ziyaret merkezi haline getiren Hz. Veysel Karani’nin 555-560 yılları arasında doğduğu tahmin edilmektedir. Doğum yeri Yemen’in Karen Köyü’dür. Soyu Yemen Kabilelerinden Muradoğulları’ndan gelmektedir. Babasının ismi Amir’dir. Kendisinin asıl ismi Üveys Bin Amir-i Karenî’dir.  Karen Köyü’nün bir mutlu seherinde dünyaya gelen küçük Üveys, Muradoğulları’ndan Amir’in mütevazı evini mutlulukla doldurur. Dört yaşında iken babası vefat eder. O, annesinin başka kimsesi bulunmadığından bin bir güçlükle herhangi bir tahsil görmeden, semavi dinlere ve kitaplara ait herhangi bir bilgisi olmadan büyür.       Üveys büyüdükçe kendisinde doğuştan mevcut olan “Tek Tanrı’ya İnanç” hissi de gelişir. O’nu kimse anlamaz, söylediklerine güler, alay ederler. Kendisini anlayan, dinleyen, derdine ortak olan tek insan annesi idi.        Gönlü ulvi hislerle kaynaşan ve artık çalışıp annesine bakabilecek çağa gelen genç Üveys, bir iş aramaya koyulur. Sonunda kendisine en uygun işi seçer. Kendisiyle alay eden, kendisini anlamayan insanlardan uzaklaşmak ve endi iç dünyasıyla başbaşa kalabilmek iç... Devamı

21 03 2007

Terzi baba

http://www.blogcu.com/manager.TERZİ BABA Anadolu'da yetişen büyük velîlerden. İsmi Muhammed Vehbî'dir. Hayyât Vehbî diye meşhûrdur. 1780 (H.1195) senesinde doğdu. Osmanlı Müellifleri, Sefînet-ül-Evliyâ, Esmâ-ül-Müellifîn adlı eserlerde Erzurum'da, diğer bâzı eserlerde ise, Erzincan'da doğduğu yazılıdır. 1847 (H.1264) senesinde Erzincan'da vefât etti. Dergâhının olduğu yere defnedildi. Bugün burası Terzi Baba Mezârlığı diye anılmakta, mezârlığın ortasında türbesi bulunmaktadır. Terzi Baba temel din bilgilerini tahsîl ettikten sonra, anne ve babasının isteği üzerine, bir sanat sâhibi olmak için terzilik öğrenmeğe başladı. Terzi Baba diye meşhûr olması buradan gelmektedir. Dünyâya hiç rağbeti yoktu. Âhirete meyli çok fazla idi. Mesleği ile meşgûl olurken, ibâdeti terketmez, nefsinin arzû ve isteklerini yapmama husûsunda âzamî gayret gösterirdi. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî'nin halîfelerinden Şeyh Abdullah Mekkî Efendi ile görüştü ve ona talebe oldu. Bundan sonra Terzi Baba'nın mânevî mertebesi günden güne ilerledi. Nefsle mücâdele ve riyâzette çok ileri derecelere ulaştı. Abdullah Mekkî Efendi, ona icâzet verdi. Abdullah Mekkî Efendi ile tanışmaları şöyle oldu: Terzi Baba, hem dikiş diker hem de dili ve kalbi ile Allahü teâlâyı anardı. Dükkânında dikiş dikerken, her iğneyi kumaşa geçirip çıkarışta dili ve kalbi ile Allahü teâlânın ism-i şerîfini söylerdi. Halîm selîm, mütevâzî bir zât idi. Kimsenin hâlini bilmesini istemezdi. Fakirleri çok sever ve bu sevgis... Devamı

04 12 2006

osmanlıca Sözlük :

Sözlükler  : * Osmanlıca Sözlük A  B  C-Ç  D  E  F  G-Ğ  H  I-İ  J  K  L  M  N  O-Ö  P  R  S-Ş  T  U-Ü  V  W  X  Y  Z R   RA  Kur'an alfabesinde onikinci harftir. Ebced hesabında 200 sayısına işaret eder. Bu harfe "Rı" denildiği gibi, "Ra-i mühmele" de denilir. Bazı tarih kayıtlarında" Rebi-ül Evvel" ayına işaret olarak geçer. RA-İ MÜHMELE  Noktalı ze'den ayırmak için "rı" harfine verilen bir ad. RA  f. İsim veya zamirin sonuna ilâve edilirse, Türkçedeki i, im, in, a, e eklerinin yerine kullanılır. Meselâ:Hâne: Ev. Hâne-râ: Evi, evin, eve.Tû: Sen. Tû-râ: Seni, senin, sana. RA'  Küçük kene. RA'  şiddetle sürmek. RAA'  Boğazına hizmet eden adi insan. RAABE  Genişlik, vüs'at. * Büyük olmak. RA'AD  Geveze kimse. Çok konuşan adam. * Torpil balığı. RAALE  Hamakat, ahmaklık. RAAŞ  (Ra'şe-Ra'şen) Titretmek. RAB'  Vasat, orta boylu. * Avlulu ev. RA'B  Doldurmak. * Efsun, (sihir yapanlar okurlar.) RAB'AT  (C.: Rabeât) Attarların dağarcığı ve kutusu. * Orta boylu kimse. RABB  Sâhib, mâlik, seyyid. Cenab-ı Hak (C.C.) * Besleyen, yetiştiren, terbiye eden. Müstahik. Hüdâvend. (Kur'an-ı Kerim'de bu "Rabb" ismi ile Cenab-ı Hak 846 def'a zikredilir.) (Bak: Âlem)( Yâni : Herbir cüz'ü bir âlem mesabesinde bulunan şu âlemi bütün eczasiyle terbiye ve yıldızlar hükmünde olan o cüz'lerin zerratını kemal-i intizamla tahrik eder. Evet Cenab-ı Hak herşey için bir nokta-i kemal tayin etmiştir. Ve o noktayı elde etmek için o şeye bir meyil vermiştir. Her şey o nokta-i kemale doğru hareket etmek üzere, sanki mânevi bir emir almış gibi muntazaman o noktaya müteveccihen hareket etmektedir. Esna-yı harekette onlara yardım eden ve mânilerini def&... Devamı

03 12 2006

fıkıh ilmi veislam ansıklopedisi

 Cevaplar   Yazar   Görüntüleme   Son Mesaj  Sabit: kalbin günahları ve karnın Günahları 0 defender of islam 21 Cmt Oca 20, 2007 11:52 pmdefender of islam Sabit: Allâh’tan başkasından yardım dilemenin delillere d 0 defender of islam 5 Cmt Oca 20, 2007 11:50 pmdefender of islam Sabit: Büyük Farz Cihad 0 defender of islam 3 Cmt Oca 20, 2007 11:50 pmdefender of islam Sabit: "Şakası olmayan üç şey nikah,talak ve küfür" 0 defender of islam 3 Cmt Oca 20, 2007 11:49 pmdefender of islam Sabit: Küfrün Kısımları 1 3 defender of islam 10 Cmt Oca 20, 2007 11:47 pmdefender of islam Sabit: Küfrün Kısımları- 2 6 defender of islam 19 Cmt Oca 20, 2007 11:44 pmdefender of islam Sabit: Küfrün Kısımları-3 3 defender of islam 12 Cmt Oca 20, 2007 11:31 pmdefender of islam Sabit: Küfrün Kısımları-4 2 defender of islam 9 Cmt Oca 20, 2007 11:26 pmdefender of islam Sabit: Küfrün Kısımları-5 6 defender of islam 19 Cmt Oca 20, 2007 11:24 pmdefender of islam Sabit: hak olan akide 0 defender of islam 2 Cmt Oca 20, 2007 11:13 pmdefender of islam Sabit: Din ilminin ehemiyeti ve nasıl öğrenileceği hakkında 0 defender of islam 4 Cmt Oca 20, 2007 11:12 pmdefender of islam Sabit: Allah mekandan munezzehtir 0 defender of islam 3 Cmt Oca 20, 2007 11:12 pmdefender of islam Sabit: Kabir Ziyareti Ve Peygamberlerle Teberrük Etmek 0 defender of islam 3 Cmt Oca 20, 2007 11:11 pmdefender of islam Sabit: Teberrük ve tevessül ün caiz olduğuna dair deliller 0 defender of islam 6 Cmt Oca 20, 2007 11:10 pmdefender of islam Sabit: Ilim Ve öğrenmenin Faileti 0 defender of islam 3 Cmt Oca 20, 2007 11:10 pmdefender of islam Sabit: Dili korumak 0 defender of islam 2 Cmt Oca 20, 2007 11:09 pmdefender of islam Sabit: Bidat 0 defender of islam 2 ... Devamı

30 11 2006

SAHABELER VE RİYASÜSSALİHİN

furkan@furkan.cjb.net Sahabe Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i hayatında, müslüman olarak görüp vemüslüman olarak vefat eden mübarek insanlara denir.     Tabiin Sahabeleri gören kimseye denir.     Tebeut Tabiin Tabiini gören kimselerdir.     Muhadram. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanında yaşadığı halde Efendimiz (s.a.v.)’i görme şerefine nail olmayan insanlara denir. (Veysel Karani ve Habeş kralı Necaşi gibi)     Hulefai Raşidin Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den sonra halifelik yapan dört halifeye denir. 1- Hz. Ebu Bekir   2- Hz. Ömer   3- Hz. Osman   4- Hz. Ali (r.a.)     Aşerei Mübeşşire Yaşarken cennetle müjdelenen on sahabeye denir. YER YÜZÜNÜN AKAN  YILDIZLARI 1 - Hz. Ebu Bekir 2 - Hz. Ömer 3 - Hz. Osman 4 - Hz. Ali 5 - Hz. Sad Bin Ebi Vakkas 6 - Hz. Zeyd Bin Sabit 7 - Hz. Talha Bin Ubeydullah 8 - Hz. Zübeyr Bin Avvam 9 - Hz. Ebu Ubeyde Bin Cerrah 10-Hz. Abdurrahman B. Avf DEVAM ET... RIYAZUSSALİHİN Önsüz Hadis İlmi Üzerine Müslümanın Hayat Ölçüleri Edep Yemek Yeme Edebi Giyim Kuşam Uyku Adabı Selam Hasta Ziyareti Yolculuk Edepleri Faziletler İtikaf Hacc Cihad İlim Allah'a Hamd ve Şükür Rasulullah'a Salat ve Selam Getirme Zikirler Dualar Yasaklar Belli Bir Konuya Ait Olmayan İlgi Çekici Hadisler İstigfar Allah'u Teala'nın Cennette Mü'minlere Hazırladığı Nimetler Sorular ... Devamı