15 06 2012

DÜZENLENEN ŞİİRLER

Gelir

Sevda ateşleri, gönülde başlar
Kalbin yollarından, sızarak gelir
Aşığın maşuka, döktüğü yaşlar
Kirpikler ardından, süzerek gelir

Sevdalının aşkı, ümitle başlar
Seven sevdiğini, gül ile taşlar
Yardan ayrı düşüp, süzülen kuşlar
Yeşil ördek gibi, yüzerek gelir

Nazlı gelin kına yakar eline
Seven kul baş eyer, nazlı gülüne
Âşıklar sert , vurur sazın teline
Aşk ehli peşinden gezerek gelir

Ferit Battal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTI BENİ

 

Gönlü yakan ğamlı ağıt

Dertten dere attı beni

Bir tek kalem birde kâğıt

Güzellere Sattı beni

 

Kirpiği yaşla süsleyen

Kalbe gözyaşı üfleyen

Gülü gül şanda besleyen

Bağbancıyla Kattı beni

 

Ruhunu aşkla bağlayan

Yara can verip ağlayan

Gözden yaş süzüp çağlayan

Demden deme attı beni

 

Dertli kul derdin güç eler

Seven yar ismin heceler

Aşka sırdaştır geceler

Güzellere Sattı beni

 

FERİT BATTAL

 

 

Açacak güller lazım

 

Hazan vurunca güller yaprakla birlik solar

Bize mahşerde gonca açacak yollar lazım

Beşeri güzellikler dal gibi birden solar

Mevla için gülleri seçecek eller lazım

 

Hüzün elle tutulmaz gönül sefayla bağlar

Ahret gülleri solmaz kol açar dosta çağlar

Cennette ki güzeller nur cemal için ağlar

Şahadetle kabire göçecek diller lazım

 

Bak gönül bu dünyanın debdebesi bitmiyor

Kana atsız kullara bunca nimet yetmiyor

Kalpler kurda pay olmuş gözlere yaş gitmiyor

Rıza için nefisten kaçacak kullar lazım

 

Hak ehlinin dilinden aşk nidası dökülür

İğne girmemiş kefen toprak ile sökülür

Eğer bir kalp yanmazsa kor ateşle bükülür

Canana can vererek uçacak kollar lazım

 

 

Ferit battal

 

Dostum.

Bir hayal üstüne bin hayat kuran
Hakikatten ibret almıyor dostum
Göz görüp,te gaflet harında duran
İlmin kapısını çalmıyor dostum

İlimsiz bir aklı boşa yoranlar
Kul hayat şeklini dille kuranlar
Menfaat gelince nefse soranlar
Hakkın deryasına dalmıyor dostum

Adabı bilmeden edep diyenler
Mazlumu soyarak libas giyenler
Vücut ter dökmeden nimet yiyenler
Hakkın kapısında kalmıyor dostum

Sevenler ayrılmaz gülün harından
Sevdalılar kaçmaz gün ve yarından
Gül bülbülü anlar intizarından
Kalpler sevda yaşı salmıyor dostum

Ferit Battal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bayburt

Her yanı gül dolu bülbül aratmaz,

Güllere gül katıp dal açar Bayburt

Sam yeli esse de gülü sarartmaz,

Mazluma yurt olur yol açar Bayburt

 

Havası çok soğuk ayazı serttir,

Yazları serindir kışları derttir,

Kadını iffetli erkeği merttir,

İlkbahar gelince al açar Bayburt

 

Ayazı var fakat özü karartmaz,

Milleti dürüsttür yüzü karartmaz,

İnsanı emindir sözü karartmaz,

Mevla’ya baş eğip el açar Bayburt

 

Sevene gül sunar sevdalı kızlar,

Gökyüzünü süsler ay ve yıldızlar,

Yardan ayrı düşen bir yürek sızlar

Mazlumları sever gül açar Bayburt

 

Ovası çimendir dağları çiçek,

Taş dibinde bile aç kalmaz böcek,

Garipler yurdudur bu da bir gerçek,

Sevdası uğruna kol açar Bayburt …… ferit battal

 

 

 

Geçerler

Oğul gül yerine kuşburnu serme,
Bağbanlar bağını ezer geçerler.
Çırak iken bir ustaya ders verme,
Kurduğun düzeni bozar geçerler.

Akıllı ol hakkı ilimle tara
Edebi erkânı nefsinde ara
Niyazsız bir gönül ulaşmaz kara
Kalpteki sevdanı kazar geçerler

Alçak otur başka mindere inme,
Vakarlı ol düşman atına binme,
Söz bil mirsen sohbet edeni dinle,
Adabı bilmezsen kızar geçerler.

Sakın mazlum ezip rızkını yeme,
Sır tutmayan kula sırrını deme,
Saf kulun adını koydular seme,
Cahil güruhuna yazar geçerler.

Ferit Battal

 

 

 

 

 

 

 

 

Kader ile bağlıdır

Gamla yaşayan beden kader ile dağlıdır
Eğer bir kalp kör ise o kalpten hayır gelmez
Günün aydın olması gönüllere bağlıdır
Eğer bir kalp ölüyse o kuldan hayır gelmez

Dert düşer derviş eder dervişin özü darsa
Hükme boyun eğilir kuran da yeri varsa
Bir canda cefa kalmaz kullar yarayı sarsa
Eğer bir kalp kör ise o kalpten hayır gelmez

Saban girmemiş arza sade tohum ekilmez
Şemsin yaktığı kalbin şemaları sökülmez
Topraklar haşr olmasa gül yerine dikilmez
Eğer bir kalp ölüyse o kuldan hayır gelmez

Ene diyip sızlatma kalbindeki sevdayı
Sor serhatta ağlatma cehle dalan softayı
Ölünce kul bekletmez ak kefenli mevtayı
Eğer bir kalp kör ise o kalpten hayır gelmez

Ferit battalsofta
Medrese öğrencisi * İlmiyeden olanlara aşağılama amacıyla verilen ad * Bir görüşe, bir inanışa körü körüne baglanan kimse * Yaşadigi çagin gerisinde kalmiş, geri kafali kimse


şema Bir aletin, bir aracin veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim * Bir edebiyat eserinin, bir tasarinin plâni

devşirme
Devşirmek işi * Asker yetiştirilmek üzere Yeniçeri Ocagina alinacak çocuklari seçip toplama işi * Yeniçeri Ocagina bu yolla alinan çocuk
ŞEMS
Güneş, âfitab.

 

 

Benem.

Gül dalında sevda çeken ebedî kârı bilir,

Şeyda bülbül otağında dayalı kalan benem.

Resule ümmet olanlar sevdayı yolda bulur,

Zalim nefsin tuzağında sızlayıp dolan benem.

 

Seven bülbül güle konar sevdayı gülden alır

Gül dalında bülbül olan daima gülde kalır,

Gül râhına girmeyenler kuşburnu, yu gül sanır,

Müminlerin gül bağında gaflete dalan benem.

 

Vuslat bağına girenler kul nefsi havadan kaçar

Gül bağında bülbül olan sohbeti gülden açar,

Dost deyip dosta yanan can ölmeden rey ha saçar

Üstatların ocağında sararıp solan benem.

 

Ser verip sırrım bilene eylemedim ben niyaz,

Hak yoluna baş koyanı zelil eder mi Feyyaz,

Affetmezse yaradanım kul nedir ki ede naz,

Müritlerin hu çağında saçını yolan benem.

 

Hak Taâlâ diler ise güldürür şu yüzümü.

Can içinde canan olan ancak bilir özümü,

Dur desem de zalim nefsim dinlemiyor sözümü,

Bu sinsi lanet elinden taşrayı bulan. benem…. Ferit Battal


Yol bulur gider

Bir gönül yanmışsa aşk otağında

Ar edip edeple yol bulur gider

Bir nida beklemez gül dudağında

Allah, ı zikr eden dil bulur gider

 

Aşk ehli dem döker gözyaşı silmez

Kul kalbi karaysa haddini bilmez

Ağyar sırdaşından cana kar gelmez

Nefse boyun eğen kol bulur gider

 

Sen seni bil sende sevdayı ara

Gün batmadan gönül bağını tara

Bir dert çorlaşmışsa eylenmez yara

Göçmen kuşlar gibi el bulur gider

 

Yar yar diyen kalbe elem gelirmi

Ruh şeyda olmazsa bir kalp eririmi

Leyl olmadan mecnun vakti bilirmi

Leylayla ağlayan çöl bulur gider

 

 

LEYL

Gece. (Bak: Leyle)   

AGYAR Yabancılar. Başkaları. * Rakipler. (Bak: Gayr)

Ferit Battal

 

 

 

Çizer Geçerim

Kalemim elimde defterim cepte,
Gönlümün selini yazar geçerim.
Derdimi yazdığım günlüğüm evde,
Mazimi defterde süzer geçerim.

Karışık mahsulü tarlaya ekmem,
Zalime baş eğip boynumu bükmem,
Rakibim mağrursa nazını çekmem,
Vakarım koruyup ezer geçerim.

Aklımı ilimle yola veririm,
Noksanım görünce ruhen eririm,
Peygamber rehberim Kuran delilim,
Delili beynime yazar geçerim.

Mazluma baş eğer can verir ezmem,
Her şeyi kadere bağlayıp gezmem,
Bir cefa gelince canımdan bezmem,
Aklımı kullanıp çözer geçerim.

Kul olan bir kulun ahını almaz,
Alimler yol bilir aklını yormaz,
Amelsiz bir dava gerçeğe varmaz,
Bazen de nefsime kızar geçerim.

Ferit Battal


 

 

 

 

Kul bulup gider

Bülbül eksik olmaz gülün bağından
Göç eyleyen kervan yol bulur gider
Bir gönül yeşermez kulun ah, ından
Göz sevince güzel el bulur gider

Ser vermeden sevda gözesi akmaz
Kalp şeyda olunca serhata bakmaz
Sevdadan akan yaş bendini yıkmaz
Can yanınca coşan sel bulur gider

Sen seni bil sakın sırrın söyleme
Gel kara baht ile karar eyleme
Her gördüğün kula yaka düğleme
Sevda çeken devran kol bulur biter

Şevkle sarmış dört bir yanı yaradan
Can yandıkça güzel çıkar aradan
Bir kaptan gemiyi sürmez karadan
Yanan kalp yakacak kul bulur gider


DEVRAN
Devir, felek, zaman, deveran, dünya.


serhat
Sinir boyu
ŞEYDA f. Tutkun. Divane. * Çok sevgiden hâsıl olan hal.


SER
f. Baş. Tepe. Uç. Nihayet. Zirve. Gaye. * Baş, başkan, reis.

 

 

 


Ferit Battal

Aç gönlündeki gülleri

Canan için yanan gülü
Ser gidelim resulüme
Haktan uzak kalan gönlü
Der gidelim resulüme

Ey nefis uykuya dalma
Mecnun gibi çölde kalma
Yolunu bil saçın yolma
Var gidelim resulüme

Yık benliğin sefa sürme
Nefsi hor gör ala görme
Sağdaki defteri dürme
Ar gidelim resulüme

Göz gönlü arar kay dinden
Kalbe yaş gelir seyidinden
Kalp kalbi tanır beytinden
Ver gidelim resulüme

Maşuk kapısın çalmalı
Dil hakka âşık olmalı
Seyda’dan sevda almalı
Sor gidelim resulüme

Ferit Battal

 

 

 

 

 

 

 

 

Yanarsın gazel gibi..

Kibre dalma güzelim geçicidir bu varlık
Bir gün yüzün solunca yanarsın gazel gibi
Yanlız kalma sevdiğim kalbine düşer darlık
Gönlüne kar yağınca yanarsın gazel gibi

Sev gönlüne ğam koyma bir gül güldürür seni
Elde kırık saz olma her el kaldırır seni
Dert üstüne dert yayma dertler öldürür seni
Hazan gelip varınca yanarsın gazel gibi

Var git sevda yoluna sevdan silsin cümrünü
Gam üstüne ğam alıp yada verme gününü
Gözünden yaşlar salıp,boşa verme ömrünü
Can bedenden çıkınca yanarsın gazel gibi

Ferit Battal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benim Efendim

Halkı cahil olan bir memleketin,
Ahiri hayr olmaz benim efendim.
Dinden uzak kalan bir asaletin,
Kızı gelin olmaz benim efendim.

Kuran Hak emridir ilimse rehber,
Tefekkür yücedir imansa ekber,
Tohumu tarlaya atmazsa rençper,
Kula rızık gelmez benim efendim.

Bir nefsi yerlerde sürütmek gerek
Bir aklı ilimle yönetmek gerek,
Bir kalbi imanla donatmak gerek,
Şeytan hayrı sevmez benim efendim

Hayatla beraber göçen dakkedir,.
Zengine farz olan mekân Mekke’dir,
Abidin zahidin yeri tekkedir,
Fakir hacı olmaz benim efendim.

Ferit Battal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bak mahlûka ibret al

Ey gözleri kör nefsim mahlûka bak ibret al
Üflediğin her nefes sana hesap soracak
Eğer mümin değilsen var kendini yere çal
Üflediğin her nefes sana hesap soracak

Akta kara arama ak Mevla’nın yoludur
Bir göz hakka âşıksa o kalp kaynar suludur
Emre tabi olan ruh hikmet ile doludur
Üflediğin her nefes sana hesap soracak

Etme nolur titre sen titre ki gönlün yansın
Hakkı görmeyen gözün hakikatte yol alsın
Sızlayan tüm bedenin mahşeri gülşan sansın
Üflediğin her nefes sana hesap soracak

Bak semaya gözün aç yer gök kudretle dolu
İnan artık Mevla ya zülüm her yerde dolu
Çekme kalbine perde bedenin hikmet dolu
Üflediğin her nefes sana hesap soracak

Ferit Battal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gönül aşkım solmadan

Saçların lüle olmuş saçını örmeyeli
Sun artık aşk gülünü gönül aşkım solmadan
Hayli bir zaman oldu yar seni görmeyeli
Sun artık aşk elini kalbim aşksız kalmadan

Sev sevdanda inat et sevdalını ezdirme
Bir can seni sevdiyse candan edip bezdirme
Derbederi derleyip yâd elinde gezdirme
Sun artık aşk yelini sevdamı el bulmadan

Zülfün saçma her yana ser kaşının üstüne
Gam yükünü yükleme âdemoğlu büstüne
Gülden sevda alınca kesb et doldur testine
Sun artık aşk telini yâd el kapım çalmadan

Hazan vurunca bağa yapraklar gazel olur
Baharda açan gülün goncası güzel olur
Yar yara naz edince nidası özel olur
Sun artık kalp selini gün karanlık olmadan


Ferit battal

büst
Vücudun, omuzlarla birlikte göğüsten yukarı bölümü * Heykeltıraşlıkta başı, göğsü, bazen de omuzları içine alan sanat ürünü

KESB
Kazanç. Çalışmak. Sa'y ve amel ile kazanmak. Elde etmek. Edinmek. Kazanç yolu. * Fık: Bir insanın kendi kudret ve iktidarını bir işe sarfetmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sen yalnız kalma


Gel eyleme gönül derbeder olma
Derde düşen derman için sızılar
Kalp aşkla yanarken sen hüzne dalma
Sevda çeken gönül yâri arzular


Seven güzel aşkı döker nakışa

Seven bin can verir ceylan bakışa
Can sevince yâri sürmez yokuşa
Derde düşen derman için sızılar

Ah eyleme ahın canları yakar

Bir kalp çağlayınca bendini yıkar
Yamaçtan çıkan su ovaya akar
Sevda çeken gönül yâri arzular


Hüznün akıbeti kulu ayırır
Sevda çeken güzel Leyla sayılır
Mecnun olan âşık yâri kayırır
Derde düşen derman için sızılar……… ferit battal


Kor oturdu özüme

Kor oturdu özüme yakan el düşman eli,
Her yanım yara dolu yar yarabildiğince.
Mil çektiler gözüme bu kalbim hicran seli,
Bu gönlüm kara dolu sar sarabildiğince.

Alıştık biz bir kere bu çileli yellere
Taş gibi yuvarlayıp yana atan sellere,
Dertten derde salarak yada satan ellere,
Çileyle olduk kardeş vur vura bildiğince

Dağların doruğunun belli olurmu yazı,
Kalbi kararan bir kul kabul etmez niyazı
Gönül dertle doluysa gama düşürmez sızı,
Taş doldurdum kalbime kır kırabildiğince. ……….Ferit battal 

 

Gül dedi güldüm efendim

Gül dedi güldüm efendim
Gülden başka neyim var ki
Gülsüz bir bağsız kefendim
Gülden başka neyim var ki

Affet beni şefi ALLAH
Her şeye kadirsin BİLLÂH
Bülbül iken kandım VALLAH
Gülden başka neyim var ki


Can canı tanır mahından
Aşık yaş döker mahvından
Vazgeçmez gülün şahından
Gülden başka neyim var ki

Bazen bulutlu seherim

Bazen soğuk nev baharım
Dilde gül açan ne, harım
Gülden başka neyim var ki

Ferit Battal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dağlar kurban isterse

Ey gönlümün gül zarı sakın yad ele göçme
Dağlar kurban isterse ben bu canı veririm
Badı saba essede bu sevdadan vaz geçme
Dağlar kurban isterse ben bu canı veririm

Bir yuvaya baş koyan keklik yalnız uçar, mı
Derde merhem bulan can sırrın ele açar, mı
Dert üstüne dert alan kul cefadan kaçar, mı
Dağlar kurban isterse ben bu canı veririm

Doldur sevdiğim doldur gönlüme bade doldur
Beni sana dost eden kalpten geçen bir yoldur
Yüzündeki güzellik nurdan ala bir nurdur
Dağlar kurban isterse ben bu canı veririm

Sel suyuna kapıldım yüküm ağır yorgunum
Beni yardan ayıran tüm canlara dargınım
Herkes bir seven bulmuş ben canana vurgunum
Dağlar kurban isterse ben bu canı veririm

Ferit battal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coş deli Çoruh nehri

Sen delil oldun kop’ta Hakka can verenlere,
Tek bir şahit sen kaldın coş deli Çoruh nehri
Gözünden yaşlar döktün vatanı sevenlere,
Tek bir şahit sen kaldın coş deli Çoruh nehri

Burcu burcu kokuyor etrafındaki dağlar,
Âşık gitti ölenler sefa sürüyor sağlar,
Sensiz sevda mı olur suyuna hasret bağlar,
Tek bir şahit sen kaldın coş deli Çoruh nehri

Hakka elini açmış yalvarıyor Salihler,
Bir yanda ashabın var öbür yanda veliler,
Hep coşmanı bekliyor seni seven âlimler,
Tek bir şahit sen kaldın coş deli Çoruh nehri

Senin için ağlayan senin nidanı duyar,
Sana ihanet eden dolanır diyar diyar,
Senin tüm kollarında şühedanın kanı var,
Tek bir şahit sen kaldın coş deli Çoruh nehri

Kereme boyun eymiş bülbüle gönül açtın
Sevene el uzatıp sevdalıya gül saçtın
Kop dağında eriyen kar ile coşup taştın
Tek bir şahit sen kaldın coş deli Çoruh nehriDelil 1. Kılavuz. Doğru yolu gösteren. Meçhûlü keşfetmekte ve malumun sıhhatını isbat etmekte vasıta ve âlet ittihaz olunan husus.
2. Beyyine. Bürhan.

Ferit Battal

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir yabana yol etme.

Gönül feryat eyleyip gaflete dalacaksan,
Beni derbeder edip bir yabana kul etme.
Azrail emanetim ansızın alacaksan,
Beni derbeder edip bir yabana yol etme.

Bir gül diktim bağıma gülü sahipsiz yayma,
Hakikat kapısında elimi bağlı koyma,
Hak hak diye yanmayan bir kalbi insan sayma
Beni derbeder edip bir yabana kül etme.

İksir kattın özüme özüm kalaba çaldı,
Kalbimdeki bu sevda gönül kuşuna kaldı,
Elimdeki Leylayı bu dünya zevki aldı,
Beni derbeder edip bir yabana dil etme

Bülbüllerin güllere boyun eğmesi kurdur
Mevla’ya giden yolu aklen ayıran kuldur.
Etme beni divane mecnun olmak çok zordur
Beni derbeder edip bir yabana el etme.

Ferit Battal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir aşıkta Gam Olmazsa

Hasret düşen bir gönlüde bir sevda bin yara açar.
Dert küpüyle sırdaş olan sevdasıyla birlik göçer.
Bir gönül aha düşünce kalpteki yaranı seçer
………………..Ağla sen ey dertli gönlüm durma Mevla için ağla,
………………. Ağlamaya başlayınca coşkun sular gibi çağla.

Sevda çeken sevdalının gözünden yaş eksik olmaz,
Bir aşıkta gam olmazsa sazın teli dertli çalmaz,
Seher vakti kalkan kulun kalp gözünde perde kalmaz,
………………..Ağla sen ey dertli gönlüm durma Mevla için ağla,
………………. Ağlamaya başlayınca coşkun sular gibi çağla.

Dönme yüzünü sevdaya sevdasız kul Hakka varmaz,
Hak babına baş koyan kul haktan gayri bir şey sormaz,
Hak’tan uzak kalan kulun kalp gözü gerçeği görmez,
………………..Ağla sen ey dertli gönlüm durma Mevla için ağla,
………………. Ağlamaya başlayınca coşkun sular gibi çağla.

Koy bu canı hak yoluna arayıp dostunu bulsun,
Koy sevdayla ateş alan sevdalının közü kalsın,
Koy alevle yansın gönlün yaraların göz göz olsun,
………………..Ağla sen ey dertli gönlüm durma Mevla için ağla,
………………. Ağlamaya başlayınca coşkun sular gibi çağla.

Ferit Battal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir aşığın Sevdası

Bu zaman ahır değil, fitne_i ahır zaman,
Dağ başına kar düşmüş zirvesi dolu duman
Gönüller sarhoş olmuş bülbüller eylir figan,
……..Bu zaman ki sevdalar sevda değil efendim.
……..Bir aşığın sevdası Mevla değil sultanım.

Şükür ehli çok mağdur hırsızlar cirit atir
Laf ehline bakarsan dilde mürşitlik satir
Tüm kullar ene diyor nefis yan geldi yatir
……Bu zaman ki sevdalar sevda değil efendim.
……Bir aşığın sevdası Mevla değil sultanım.

Mümin olan bir insan önce nefsini yorar,
Aklını ilme verir Hakkın yolunu sorar,
Hak sevdasıyla yanan bir gönül yaşla dolar,
…..Bu zaman ki sevdalar sevda değil efendim.
…..Bir aşığın sevdası Mevla değil sultanım.

Haram helal aran mir helal ile doyan yok,
Benim malım mubahtır alın terim diyen çok,
Kulun kalbi karardı göz yaşları oldu şok,
…..Bu zaman ki sevdalar sevda değil efendim.
…..Bir aşığın sevdası Mevla değil sultanım.

Münafıklar şahlanmış müminin yüzü dökük
Şerefliler hüzünlü mazlumun boynu bükük,
Zalimler arşa çıkmış garibin donu sökük,
….Bu zaman ki sevdalar sevda değil efendim.
….Bir aşığın sevdası Mevla değil sultanım.

Ferit Battal

 

0
0
0
Yorum Yaz