07 10 2006

Ağlar baba hz lerinin hayatı

 

ağlar baba hz

(1880-1958)Ağlar Baba 1880 yılında Bayburt'un Oruçbeyli (Siptoros) köyünde dünyâya gelmiştir. Asıl adı İrşâdî'dir. Babasın adı Ahmet Küşâdî, annesinin adı Ümmü Gülsüm'dür. Soy kütüğü İnsanlığın İftihar Tablosu son elçi Peygamber Efendimize (s.a.v.) dayanmaktadır.


Dedesinin adı da İrşâdî olduğu içün, dedesine Büyük İrşâdî, kendi ise dedesinden sonra madde âlemine geldiğinden kendisine Küçük İrşâdî denmektedir.
Dedesi Büyük İrşâdî Baba Hazretlerini görmemiş yalnız dedesi gibi, Üveysî babından içeri girdiğinden dedesi tarafından manen irşâd olmuştur. Dedesinden feyz-yâb olan Ağlar Baba hazretlerinin mana âlemindeki diğer mürşidi dedesini de etkileyen Erzincânlı Vehbi Hayyatî (Terzi Baba) Hazretleri'dir. Bunu bir çok şiirinde görmek mümkündür.

 

NAKŞİBENDİ ÜVEYSİ DERSİ AĞLAR BABA HZ DERS TARİFESİ

 

 Mevti Rabıtayı Mutlaka Yap

1-Gece 2 rekat  teheccüt  namazı  kılınacak.

2-Kıbleye dönük  oturulup  sağ elimizde  tesbih olduğu  halde elimizi kalbimize  koyup  gözlerimizi  yumarak  ölümü  hatırlarız.

3-gözlerimiz  kapalı  olduğu   halde 3 ihlas 1  fatiha  okuduktan  sonra  şu  duayı  yaparız.

Yarabbi  okuduğum  kuran’ı kerimi  peygamber  efendimizin  ruhuna gönderdik  sen  kabul  eyle.

Kuran’ı kerim hürmetine , HZ  Muhammed  hürmetine kalbimdeki  perdeyi  kaldır  nuru  iman ,  nuru  hikmet  doldur Yarabbi. hasıl  olan  sevabı  Adem a.s  Havva vademiz  ve  cümle peygamberlerin ruhlarına  gönderdim. Sen kabul eyle yarabbi. Ondan hasıl olan sevabı  anamın , babamın ve cümle mü’min ve mü’minatın ruhlarına  ayrı ayrı  gönderdik  sen kabul eyle  yarabbi. Ondan hasıl olan sevabı  ensarı muhacirin  Veysel Karani,  pirimiz  Nakşibendi Hazretleri,  mürşidimiz  Hayyatı  Vehbi hazretleri, İrşadibaba , Ağlarbaba, ,Ahmet baba   ruhlarına  ayrı ayrı  gönderdik  sen  kabul  eyle yarabbi. Huzurum Allaha  niyet ettim  Allah rızası  için  tesbihata karşımda  al  yeşil mihrab  deriz.

 

4- 100   kere    ESTAĞFİRULLAH

    300  kere  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

    500  kere  ALLAH

    100  kere  ALLAHHAY

    100  kere  ALLAHHU

    100  kere  EŞHEDÜENLAİLAHEİLLALLAH  VE  EŞHEDÜ ENNE  MUHAMMEDEN  ABDÜHÜ  VE  RESULÜH

     500  kere  LAİLAHE İLLALLAH

     100  kere  LAMAKSUDE İLLALLAH

     100   kere  ALLAHÜMMESALLİ  ALA  MUHAMMEDİN  VE ALA  ALİ  MUHAMMED

     100    kere  HASBİNALLAHÜVENİMELVEKİL

     100  kere  SÜBHANLLAHİVEBİHAMDİHİ SÜBHANALLAHİLAZİMİ  VEBİHAMDİHİ  ESTAĞFİRULLAH

     100   kere  SUBHANLLAH

     100  kere   ELHAMDÜLİLLAH

     100   kere  ALLAHÜEKBER

 NOT: Her  100  tesbihte  gözlerimizi  açıp  kafamızı  kaldırarak (İLAHİ ENTE MAKSUDU VE RIZAİKE MATLUBU)deriz. 

 

 
Ol Güzel Yare

Ne yapayım gönül senin elinden
Niye düşüyorsun ah ile zare
Ben de kınamanam seni ey gönül
Sen aşık olmuşsun ol güzel yare

Sennen bu aşkın yoluna düştük
Ol yar bahçesinde ne nişan gördük
Şeyda bülbül gibi yanuben solduk
Sen aşık olmuşsun ol güzel yare

Bu aşık evvel sere gelmiş
Ezeli ervahta yarini görmüş
Ol zaman bu ruhum hem aşık olmuş
Ruh aşık olmuştur ol güzel yare

Bunun aslı nedir dinleyin beni
Ecdadımın vardır bir mihrap yeri
Ol mihrabın rükni istedi beni
Gece aşık oldum ol güzel yare

Rüyamda görmüşem boş kalan yeri
Destinde yanıyor kandilden nuri
Ceddim Mürşid olmuş gözlüyor beni
Gece aşık oldum ol güzel yare

İnayet eyledi Allah u Hadi
İki tek mürşidi dil güzüm gördi
Vehbi Hayyat da dersimi verdi
Gece aşık oldum ol güzel yare

Ağlar Baba sen de bir hale erdin
Kamil mürşitleri rüyada gördün
Hakikat marifet dersini aldın
Gece aşık oldum ol güzel yare
Seyrettim âlemin nokta harfini
Mâhlûkattan ednâ ben beni buldum
Okudum soldaki rakk-u kitabı
Cümleden günahkâr ben beni buldum


"Tehte-s-serâ" ilin tekebbür bulur
"Kitab-ı merkum"a bağlanur kalur
Okur kitabını pek rezil olur
Rezil rüsva zelîl ben beni buldum


Tevâzû feth eder Arş'ın bâbıni
Okur Ümm-ül kitaptaki satrıni
Dâreyninde olan kisb ü kârini
Çeşm-ü a'mâ fakîr ben beni buldum


Kisb ü kâri alan aldı ezelden
Hicâplar içinde enver güzelden
Mü'min ölmez hayat bulur Hızır'dan
Ölüm ocağında ben beni buldum


Herkes tılsm-u a'zam aramış bulmuş
Atmış varlık kürkin bir palâs geymiş
Hakikat kılıncın eline almış
Kılınçsız kalkansız ben beni buldum


"Vedduhâ" buyruldu semâdan geldi
Hikmet dersin okuyup Muhammed kandi
Yetim ümmetlere dest-gir oldi
Bu nâs içre yetim ben beni buldum


Mülk-ü Ukbâ hayrın tebşir eyledi
"Hayrun leke" hüccet ispât yolladı
Ağlar Baba bu esrâra ağladi
Ağlayup gülmeyen ben beni buldum
 
BEYİTİ AĞLAR BABAAğla gönül leylü nihar sen ağla.
Gör ki Allah sana ihsan eylemiş.
Dünyanın gafsıymış ol Vehbi Hayyat.
Ol sultanı sana mürşit eylemiş.


Daha ne gamın var,ey deli gönül.
Şeytanın şerrinden sen oldun emin.
Düşmanlardan seni gözler ol muin.
Aman mürşitlerim gözleyin beni.


Kudret bir makile bir kalem vurmuş.
Ağlayan kul bana aşıktır demiş.
Üç mürşit gözlesin ol kulu demiş.
Aman mürşitlerim gözleyin beni.


Yardım eyle bana ey ceddim baba.
Çarkı teslim eylemişsin sen bana.
Çarkı çevirende yardım et bana.
Aman mürşitlerim gözleyin beni.


Vehbi Hayyat ile mürşit olmuşuz.
İkimizde bir mihraba girmişiz.
Azim mürşidi karşımıza almışız.
Aman müritlerim gözleyin beni.


Ol azimden murat Kur’an-ı kerim.
Okuyanın derdine hem olur Rahim.
Mihrabın önünde asılır daim.
Aman mürşitlerim gözleyin beni.


Sen baksana Vehbi Hayyat şanına
Kulu iletiyor güzel yarına.
Bu can kurban olsun mürşit yoluna.
Aman mürşitlerim gözleyin beni.


Allah ihsan etmiş ravzaya koymuş.
Bu dünyada böyle mürşit kılmamış.
Evliyanın sü’banıdır bu demiş
Aman mürşitlerim gözleyin beni.


Huzursuz hiç asla ibre durmamış.
Allahı füetten ol bırakmamış.
Ol edyep cismini mihmandar kılmış.
Aman Vehbi Hayyat gözle sen beni


Allah şehr eylemiş onun sadrını.
Aynı peyganberden almış dersini.
Mihman eylemiş o dil kasrını.
Aman Vehbi Hayyat gözle sen beni.


Allah Muhammede habibim demiş.
İlmi ledünni yi kalbine koymuş.
Vehbi Hayyatı ya sen ders ver demiş.
Aman Vehbi Hayyat sen gözle beni.


Allah Muhammedi en akdem kılmış.
Mübarek kalbine bir dehşet vermiş.
Ol ahsen sadrından ter zuhur etmiş.
Aman Vehbi Hayyat sen gözle beni.


Vehbi Hayyatı yı ol terden kılmış.
Ruhu Ali mazhara dahil olmuş.
Batın tarafından hikmete dalmış.
Aman Vehbi Hayyat sen gözle beni.


Ol kalbi cevherden meydana gelmiş.
Her bir ahlakını ol hinde almış.
İki kalp birbiriyle müttesif olmuş.
Aman Vehbi Hayyat sen gözle beni.


Ol kalbin terinden ruhunu almış.
Velhasıl Hayyatı dünyaya gelmiş.
Yedi,sekizinde Allahı bilmiş.
Aman Vehbi Hayyat sen gözle beni.


Yirmiden evvel mürşidi gelmiş
Vehbi Hayyatı yı aramış bulmuş.
Senin mürşidindir Muhammed demiş.
Aman Vehbi Hayyat sen gözle beni.


Hem Nebi zi şanı mihrapta bulmuş.
Huzurunu Hayyat Ahmed e kılmış.
Ders veren mürşidi halife kılmış.
Aman Vehbi Hayyat sen gözle beni.Levhi mahfuzunda ol kayda geçmiş.
Hem babı azamdan rütbesi gelmiş.
Kıyamete kadar mürşitsin demiş.
Aman Vehbi Hayyat sen gözle beni.


Aslı ecdadımız bir rüya görmüş.
Manen bir alemde kendini bulmuş.
Ol zaman kavsından çark teslim almış.
Ey İrşadi baba sen gözle beni.Ey İrşadi baba himmet et bana.
Çarkın çok ahsendir, çevirem hele.
Ben teslim ederem sonra gelene.
Aman-aman ceddim sen gözle beni.


Kadrin kudreti yerin bulmuştur.
Benden sonra hem bir tane kalmıştır.
Anın devri küllü ahir olmuştur.
Aman ceddim, aman sen gözle beni.


Ağlar gülmez kör şeytandan bunaldı.
Anın için mürşitlere yalvardı.
Seddin arkasına anı bağladı.
Aman mürşitlerim gözleyin beni
 
BEYT-İ AĞLAR GÜLMEZÖyle güle bülbül oldum konması mümkün değil

Gonca gül şebnemin açmış, konması mümkün değilOl gülün uşşaka şavki eyledi şeyda beni

Öyle bir bahçede bitmiş, girmesi mümkün değilDedi Musa aç hicabın nur cemalin göreyim

Hak buyurdu LENTERANİY görmesi mümkün değilKÜN denince çar cihanı eyledi çün bi-kusur

Gayullah’a şahabet etmesi mümkün değilKENZ-Ü EBVAB fetholunca kaynadı gitti cebel

VELAKİN sırrı ile anı görmesi mümkün değilHer bir eşyanın içinde kudretullah görülür

Baş gözüyle nur cemali görmesi mümkün değilAğlar Baba şah-ı şahların şahının sun’ine

Akl anın künhüne varup ermesi mümkün değil.

6721
0
0
Yorum Yaz